dimarts, 27 de desembre del 2011

PAGAMENT DE LA LOTERIA

Com sabreu el num 02058 de la loteria de Nadal que venia la Secció Local d'ERC, va resultar premiat amb el reintegrament del seu import, al acabar aquest amb 8, per tant, i ja que "La Caixa" no vol fer-se càrrec de fer aquests pagaments, els propers dies 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, procedirem a fer efectiu el pagament de les participacions de les 6 a les 8 de la tarda, al nostre Local, situat al carrer Isabel Num. 14

divendres, 23 de desembre del 2011

dimecres, 7 de desembre del 2011

La progressivitat fiscal és l'alternativa responsable a les retallades, el Concert Econòmic n'és la solució

El Govern dels Millors improvisa amb mesures destinades a retallar la despesa, mesures de caràcter lineal, sense tenir en compte el nivell d'ingressos, i que, per tant, penalitzen sobretot les classes mitjanes i la gent senzilla. L'atur segueix a l'alça a Catalunya i cada vegada són més les famílies amb problemes per arribar a final de mes. El sacrifici que s'està exigint a la majoria de la societat catalana sembla únicament destinat a ajustar les despeses a uns ingressos en caiguda lliure. No es pot seguir renunciant a un increment dels ingressos justificat, per exemple, en la “pèrdua de credibilitat” tal i com va dir Artur Mas a TV3 per justificar
l'eliminació de l'Impost de Successions per a les rendes més altes. 

Totes les mesures d'austeritat proposades per Mas sense excepció (aigua, carburants, taxes, copagament sanitari, funció pública) afecten per igual rendes altes i baixes, no tenen cap progressivitat. 

CiU ha de decidir entre un pacte de partits amb el PP o un acord de país amb Esquerra Republicana, prioritzant Catalunya i la seva gent.

Esquerra, des de l'oposició, manté i mantindrà la política de responsabilitat i mà estesa al Govern de Catalunya en una conjuntura econòmica greu com l'actual. I ho fa i ho farà presentant propostes concretes com alternativa a les retallades: un pla de xoc per a l'ocupació a les PIMES i autònoms que reactivi l'economia, o un impost sobre la banca, un increment de l'IRPF a les rendes superiors als 250.000 euros i recuperació de l'Impost de Successions per a les grans fortunes (6% de la població). És necessari exigir un esforç fiscal a aquells que es troben en millors condicions per fer-ho. Perquè les retallades no solucionen el problema financer de la Generalitat, que ha vist com la crisi redueix cada dia els seus ingressos. Per això demanem que a mesura que els ingressos de la Generalitat es vagin normalitzant, l'educació i la sanitat recuperin progressivament les prestacions que s'han vist retallades.

La fermesa que el Govern de CiU demostra en l'aplicació de retallades s'ha de manifestar amb tanta o més convicció en l'exigència del Concert Econòmic davant Madrid.

El Govern de CiU manté una actitud vacil·lant davant l'espoli fiscal que pateix el país. L'evidencia que l'anomenat pacte fiscal no respon a cap full de ruta clar s'evidencia quan Mas disculpa d'entrada un incompliment argumentant que “Espanya no té diners”. Ben al contrari, des d'ERC afirmem que la negociació del Concert Econòmic no ha de partir del pressupòsit de demanar recursos a l'Estat sinó de la reclamació justa que suposa dir que no ens espoliïn els nostres.

Per altra banda, resulta inacceptable que el president Mas subordini la negociació del Concert Econòmic a un encàrrec fet a una fundació subordinada a CiU, quan el Parlament de Catalunya ja ha fet aquesta feina en el marc de la Comissió d'Estudi del Concert Econòmic, i quan en altres països, iniciatives similars les assumeix el propi Govern. L'estratègia per afrontar la crisi no es pot seguir basant en collar la societat catalana amb una bateria de retallades que pretén ser exemplar. El marge per retallar ja està al límit i és imprescindible afrontar amb determinació que el problema a Catalunya no és únicament de dèficit públic sinó de manera molt acusada de dèficit fiscal.