dissabte, 5 de juliol del 2014

El grup municipal d'ERC a Móra d'Ebre, demana explicacions a l'equip de govern sobre el pagament d'una factura de 13.000€ + IVA a l'empresa EFIAL

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, preocupat per les noticies que en els darrers dies ens donen els mitjans de comunicació sobre l’empresa EFIAL, sobre els casos destapats a Torredembarra, i que ens consta que en Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2012, es va contractar els serveis de l’esmentada empresa (EFIAL) per a la realització d’un Pla de Modernització i Racionalització a l’Ajuntament de Móra d’Ebre, per un valor de 13.000€ més IVA.

Per tot això us

DEMANEM

- Còpia del contracte

- Que se’ns faciliti còpia del Pla de Modernització i Racionalització a l’Ajuntament elaborat per EFIAL

- Quina ha sigut la repercussió del pla en la modernització i racionalització de l’Ajuntament, valoració per par de l’equip de govern.

- Un informe sobre el seguiment i grau de compliment del Pla, i els objectius assolits a dia d’avui, passats 2 anys des de la seva contractació.

Grup Municipal ERC