dilluns, 26 d’octubre del 2015

Bateria de preguntes entrades a registe per a ser respostes per escrit

El passat 14 d'octubre, ERC-AM va entrar una bateria de preguntes a Registre per a ser respostes per escrit. Preguntes que ens han fet arribar els conciutadans. De moment, encara no hem obtingut resposta, tan aviat com la tinguem us ho farem saber.

Són les següents:

1. Pregunta per si està previst l'arranjament del Passeig de la Ràdio, donat que els veïns ens han fet arribar queixes al respecte pels elevats sots que presenta.
2. Pregunta sobre el cost que ha representat la Fira del Vi realitzada recentment a la Plaça de l'Estrella, amb els detalls corresponents.


3. Pregunta sobre si s'ha pensat algun ús a l'edifici de l'Ajuntament que hi ha al barranc de les Moreres.

4. Pregunta sobre el cost total de les Festes Majors de Móra d'Ebre 2015, amb els detalls corresponents.


5. En un ple el Sr. alcalde va explicar que els tècnics de l'Ajuntament estaven realitzant un informe sobre les terrasses dels bars de la població, es demana poder disposar d'aquest informe.
I l'última, però no per això la menys important:

6. Tenint en compte la situació econòmica desfavorable que molts conciutadans encara pateixen o poden patir, es demana si es pot destinar una partida, en el proper pressupost, per a emergència social.


dijous, 22 d’octubre del 2015

Acords del Ple ordinari del 8 d'octubre, aprovades mocions conjuntes, rebutjada una moció d'ERC-AM

El passat 8 d'octubre va tenir lloc un ple ordinari a la Sala la Magdalena de l'Ajuntament. Els acords adoptats van ser els següents, tal i com consten al web a l'Ajuntament:

1. Es va aprovar l'acta amb 10 vots a favor (CDC, PSC i PP) i 3 abstencions (ERC).  
  • En aquest punt ens vam abstenir perquè havíem rebut l'acta el dia anterior i considerem que no és prou temps per estudiar-la adequadament tenint en compte el volum d'informació que hi ha exposada.

2. Es va donar compte d'un seguit d'informacions i decrets.
3. Es va donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre de 2015.
4. Es va donar compte de l'informe de morositat del segon trimestre de 2015.
5. Es va donar compte del seguiment del pla d'ajustament corresponent al primer trimestre de 2015.
6. Es va donar compte del seguiment del pla d'ajustament corresponent al segon trimestre de 2015.
7. Es va donar compte de l'informe del seguiment d'execució del pressupost 2015, primer trimestre.
8. Es va donar compte de l'informe del seguiment d'execució del pressupost 2015, segon trimestre.
9. Es va aprovar per 8 vots a favor (CDC i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC) el decret de les línies fonamentals del pressupost 2015.
10. Es va aprovar la liquidació practicada pels danys soferts pels despreniments del camí de Sovarrec. Es va informar que d'acord amb la sentència emesa pel jutjat número 1 de Tarragona, en la qual es dictamina que es desestima el recurs interposat per la Sra. Emilia Escribà Costa contra la desestimació del recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern municipal, es proposa continuar l'acció de cobrament de la liquidació per un import de 17.576,44 euros, arran dels treballs d'arranjament del camí de Sovarrec assumits per l'Ajuntament. L'acord es va aprovar per 10 vots a favor (CDC, PSC i PP) i 3 abstencions (ERC). 
  • En aquest punt ens vam abstenir arran d'un informe tècnic emès per l’arquitecte col·laborador de l’ajuntament i la nota tècnica de la visita que van realitzar dos tècnics de l’Institut Geològic de Catalunya, que havíem demanat a la part implicada, la qual molt amablement ens va cedir. A l’apartat de precs i preguntes varem preguntar la situació de la sentència envers l’altre propietari implicat i se’ns va dir que aquell mateix matí l’havien rebut, també vam preguntar si l’ajuntament facilitaria el pagament als propietaris, i se’ns va respondre que així seria.
11. Es va aprovar per unanimitat la sol·licitud de l'empresa Gecohsa de bonificació del 95% de l'Impost de Construccions i Obres per unes obres efectuades a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i considerades d'interès municipal.
12. Es va aprovar per unanimitat la sol·licitud de les Gernanes Carmelites d'exempció de l'Impost de Construccions i Obres per unes obres efectuades per aquesta congregació, atès l'acord de 1979 existent entre l'Estat espanyol i la Santa Seu.
13. Es va aprovar  per unanimitat la sol·licitud del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de bonificació del 95% de l'Impost de Construccions i Obres per unes obres efectuades a la Residència Natzaret de Móra d'Ebre i considerades d'interès municipal.
14. Es va aprovar  per 8 vots a favor (CDC i PP) i 5 abstencions (PSC i ERC) el Compte General de l'exercici 2014 de l'Ajuntament.
15. Es va aprovar  per 8 vots a favor (CDC i PP), 2 abstencions (PSC) i 3 en contra (ERC) la creació i l'establiment, així com el projecte del servei públic del Mercat Municipal no sedentari. També es va aprovar el reglament del servei i l'exposició pública de l'expedient per un termini de 30 dies hàbils.

  • En aquest punt el grup municipal d’ERC vam votar en contra perquè no creiem amb el model de mercat proposat aquí, nosaltres crèiem amb el model de mercat que ERC-AM va presentar al gener del 2013 a través d’una moció que va tenir el suport de tots els grups municipals. Creiem que el que s’ha d’aplicar el model aprovat en aquell moment i no l’actual. Com exemple es va arribar a l'acord de tallar el trànsit al passeig del pont durant les hores de mercat i així poder ampliar l'oferta, i no s’ha fet. El model que portàvem era un model acordat amb paradistes i botiguers de la zona, un model inclusiu on paradistes, comerços i clients se sentissin a gust; en cap cas es va aprovar traslladar el mercat a una zona poc concorreguda del nostre municipi.

16. [Punt afegit d'urgència a l'ordre del dia] Es va aprovar  per unanimitat ampliar el termini d'exposició pública del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) fins al 30 de novembre de 2015. El 4 de maig de 2015 es va aprovar inicialment el POUM i es va donar un termini d'exposició pública de tres mesos. Arran de les diferents consultes i peticions d'informació que es van fer a l'Ajuntament per part de tècnics es va considerar necessari ampliar el termini d'exposició pública.
16. El Ple va debatre quatre mocions presentades pels grups municipals.
La primera moció, presentada per tots els grups municipals, expressava el suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. Es va aprovar per unanimitat
La segona moció, presentada per CDC, PSC i ERC, es referia al projecte d'autovia Castelló-l'Hospitalet de l'Infant-carretera N-340, tram de la Jana a l'Hospitalet de l'Infant,. La moció sol·licita al Ministeri de Foment que es reprenguin els tràmits per a la redacció dels projectes de l'autovia de l'Hospitalet de l'Infant-el Perelló i el Perelló-la Jana. Que amb efectes immediats s'adoptin mesures per desviar obligatòriament els vehicles pesants per l'AP-7 des d'Alcanar-Ulldecona fins a l'Hospitalet de l'Infant, i que s'apliqui a aquests vehicles les mateixes bonificacions que s'estan aplicant a l'N-II a la província de Girona. Que amb caràcter immediat i provisional es desviï el trànsit intern per l'AP-7 d'Alcanar-Ulldecona fins a l'Hospitalet de l'Infant i que sigui gratuït fins a la finalització de les obres de l'A-7. Finalment, es va acordar remetre aquest acord a les institucions afectades. La moció es va aprovar per 12 vots a favor (CDC, ERC i PSC) i 1 abstenció (PP).

La tercera moció, presentada per CDC i ERC, era de suport al president Mas, l'exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seua imputació per l'organització del 9-N. La moció es va aprovar per 10 vots a favor (CDC i ERC), 2 abstencions (PSC) i 1 en contra (PP).


La quarta moció i darrera, presentada per ERC, es referia al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, 25 de novembre. La moció va ser rebutjada per 8 vots en contra (CDC i PP) -per considerar que el que demanava la moció l'Ajuntament ja ho feia-; 2 abstencions (PSC) i 3 a favor (ERC).
  • En aquest punt, vam defensar la moció en tant que creiem que mai seran prou els nostres esforços per a sensibilitzar del problema i ajudar a eradicar aquest tipus de violència. ERC-AM no fa mocions per anar contra ningú, sinó, en aquest cas, per anar contra la violència contra les dones. Pensem que, encara que es realitzin moltes de les accions proposades, es bo que se'n faci la màxima difusió possible per a conscienciar al màxim a tothom sobre aquesta problemàtica.

18. En l'apartat dels informes d'Alcaldia, l'alcalde, Joan Piñol, va informar de l'entrada en servei properament d'un centre obert a disposició del jovent de Móra i comarca, amb certes mancances de diferents tipus, per tal que pugui tindre una cobertura social extraordinària. L'Ajuntament facilitarà el local del centre obert i pagarà el lloguer del local. El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat assumirà les obres d'arranjament del local i cobrirà el finançament del funcionament d'aquest centre durant tot l'any. Tot plegat es formalitzarà amb un conveni a tres bandes entre l'Ajuntament, el Departament i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
En segon lloc, l'alcalde va informar de la propera celebració del Ral·li RACC Costa Daurada, que inclou un tram entre Móra d'Ebre i Ascó, el dia 24 d'octubre de 2015. El tram es desenvoluparà entre camp de tir de Móra d'Ebre i passarà per la roca Redona, Perles, el parc eòlic Barbers i Ascó. Serà un tram cronometrat, d'asfalt i terra. L'endemà al matí tindrà lloc un reagrupament dels participants del ral·li al passeig del Pont, la raval del Sol i el carrer d'Antoni Assens de Móra d'Ebre, i a la illa de Saurí tindrà lloc un repostatge de vehicles. L'Ajuntament, mitjançant un conveni, aportarà 15.000 euros als organitzadors d'aquesta prova. La resta del finançament de l'activitat anirà a càrrec de l'Ajuntament d'Ascó.
Finalment, l'alcalde va comentar que la setmana passada va participar, com a representant de l'àrea nuclear d'Ascó a la Comissió de Desenvolupament de l'Associació de Municipis Nuclears (AMAC), en una reunió per valorar els projectes presentats pels ajuntaments a Enresa, a l'empara de l'ordre que s'atorgava un 25% més dels fons que destina als ajuntaments per compensar-los per l'extracció de residus de les centrals nuclears. Es van presentar 44 projectes a la convocatòria, quatre dels quals corresponents a municipis de l'àrea nuclear d'Ascó (Riba-roja d'Ebre, Flix, Palma i Móra d'Ebre). L'endemà,dels 44 projectes,  el Ministeri d'Indústria en va aprovar 14, i de l'àrea d'Ascó només va aprovar el de Móra d'Ebre. Tot i això, l'alcalde va manifestar que «no em sento satisfet en absolut per tal com va anar la situació», ja que l'Ajuntament morenc va presentar un projecte de tres anualitats per remodelar el final del passeig de l'Ebre fins a la plaça de toros, ubicant un port nou davant del Club Nàutic amb serveis per a la navegació. El projecte preveu una segona fase encaminada a fer una passarel·la que ha de comunicar el castell amb el riu. La tercera fase del projecte consisteix a crear una empresa de navegació fluvial. D'aquest projecte, quantificat amb 600.000 euros, l'Ajuntament esperava rebre una subvenció d'Enresa de 100.000 euros anuals, però finalment el Ministeri atorgà 23.000 euros per a la primera anualitat.
19. El ple va finalitzar amb l'apartat de precs i preguntes, en què va tractar sobre les sentències judicials arran dels despreniments al camí de Sovarrec, sobre les retribucions dels regidors de l'Ajuntament i sobre el cobrament de les beques per a l'adquisió de llibres escolars.