dijous, 22 de setembre del 2016

Respostes a les preguntes entrades per escrit el juliol de 2016

El passat 21 de juliol, ERC-AM va entrar una sèrie de preguntes per a ser respostes per escrit. Aquí teniu les respostes que ens han donat.

Pregunta entrada sobre la jubilació d'un treballador. Diu la pregunta:
Per tot l’anterior SOL·LICITEM: conèixer en quin moment es produirà la jubilació del treballador, quina plaça deixarà vacant i si aquesta mateixa és la que es cobrirà pel rellevista. Conèixer el tipus de contracte que s’oferirà al rellevista i el procediment de selecció per formalitzar el contracte de relleu.
I aquesta és la resposta:

 

Pel que fa a la plaça de substitució d'una bibliotecària a la Biblioteca Comarcal, diu:
Per tot l’anterior, SOL·LICITEM
Saber perquè no s’ha contractat una persona qualificada en comptes d’un tècnic. Saber quin ha estat el criteri de selecció de la plaça de substitució.
La resposta que ens han donat:


Diu la pregunta:
SOL·LICITEM:
Conèixer el procediment seguit per la contractació d'aquest Sr. . Així com saber quines tasques realitza fora d’horari habitual. Saber quantes hores de dedicació té al dia fora de l’horari habitual. Saber quin és el preu/hora que se li paga fora de l’horari habitual per la feina i en base a què està regulat.

I la resposta que ens han donat: