dilluns, 18 de març del 2013

MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE


Josep A. Moreno i Vidal, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Móra d'Ebre  presenta per a ser inclosa a l’ordre del dia en el proper ple la següent.

MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL  A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE.

Catalunya  pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que afecta i agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona  la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència.

Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.

L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg dels anys, fins i tot mentre  s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels països rics d'Europa  mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees.

Davant d'aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a una solució definitiva.

Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin  a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya.

Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest  espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant, des d'aquest moment, a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.

Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d'entitats municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la  Sobirania Fiscal   per la qual passin a ingressar els  impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’ Agència espanyola.     Això, ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de Govern.”

Per tot això, es  proposa al Ple Municipal

L’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Exercir tot seguit la sobirania fiscal i ingressar els pagaments efectuats per l'Ajuntament de Móra d'Ebre, corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola com s'han realitzat fins ara.

Segon.- Habilitar els mecanismes necessaris per tal d'assessorar i donar cobertura a aquells ciutadans o empreses de Móra d'Ebre que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell particular.

Tercer.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya.


Regidor grup municipal E.R.C de Móra d'Ebre
Josep A. Moreno i Vidal
A Móra d'Ebre 27 de febrer 2013

dimarts, 12 de març del 2013

El morenc Àlex de la Guia, elegit nou Portaveu Regional de les JERC a les Terres del Ebre

El passat dissabte, dia 9 de març, es va dur a terme la re-constitució de les JERC Terres del Ebre en el Primer Congrés Regional a l’Aldea.

D’aquesta forma, es deixen enrere 5 anys sense la presència d’aquesta organització al nostre territori, i a partir de la qual es defensarà el territori, denunciaràn les desigualtats que patim els joves ebrencs i es lluitarà per aconseguir la independència de Catalunya.

En  aquest  congrés, es  van elegir  els membres  que formarien la permanent regional  durant  els  pròxims  dos  anys, i on es va presentar el plà de treball que duran a terme.

D’aquesta permanent regional destacar l’elecció de dos membres de la nostra secció local, Àlex  de  la Guia, el  qual  desenvoluparà  les tasques pròpies de portaveu   regional, i  Constantí Ruiz, d’Ascó  que militant  a  les  JERC  Móra d’Ebre, el qual s’encarregarà de la secretaria de medi ambient.

Juntament a aquests dos membres, comptarem també amb Daniel Sanz com a secretari d’organització, Cristian Dasi com a secretari de finances, Pau Vidal com a secretari de formació i campanyes, Anna Chillida com a secretària de la dona i Òscar Ortiga com a secretari de comunicació.

Ja per acabar, destacar algunes de les aportacions del discurs del nou portaveu regional, Àlex de la Guia:“Lo jovent ebrenc vol totes les portes obertes del territori per poder treballar i estudiar al nostre territori. Volem una territori digne i decidir de primera mà lo nostre  futur” i també “Los mateixos que van de demòcrates, són los mateixos que no ens deixen decidir sobre lo futur de Catalunya, i són aquells que venen del franquisme, formant part de partits creats per Fraga, que allí on estigui... ja està bé”.

Per finalitzar, estem segurs que els membres d’aquest equip, juntament amb tots els militants que formem les seccions locals, realitzarem les millors tasques possibles per tal de millorar la situació de les Terres de l’Ebre.

Des de la Secció Local d'ERC us agraïm el vostre compromís pel país i les Terres del Ebre, i us encoratgem en aquesta nova etapa de les JERC.
dijous, 7 de març del 2013

És possible evitar 4.500 milions d'euros de retallades?

Vídeo del President d'ERC dirigit als que encara no ho tenen o no ho veuen clar, és un vídeo molt didactic i entenedor.divendres, 1 de març del 2013

Ple Consell comarcal de la Ribera d'Ebre


ERC celebra la unanimitat a la Ribera d’Ebre en contra de l’ERO d’Ercros que afecta Flix

Ahir es van aprovar els Pressupostos del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre amb el vot en contra del grup d’ERC

Ahir al matí, el Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va aprovar una moció contra l’ERO presentat per ERCROS i que afecta més de 150 treballadors i treballadores que la indústria química té a Flix. Esquerra va donar suport a aquesta moció, que és la mateixa que l’Ajuntament de Flix va aprovar la setmana passada i que també va comptar amb el suport de tots els grups del Ple de l’Ajuntament, com ha succeït avui al Ple del Consell.

Així, Josep Maria Sáez, que va intervenir com a portaveu del grup, va posar damunt de la taula ‘la situació difícil en la qual aquestes grans empreses posen a moltes famílies de la comarca i, especialment, de Flix’, i que davant d’aquesta situació ‘només es pot entendre la retirada de l’ERO per part d’ERCROS’, perquè amb el ‘perjudici manifest que ha provocat durant anys a la comarca la fàbrica de Flix ara no poden rentar-se les mans i fugir com si no passés res’.

Així, el grup riberenc d’ERC es va felicitar per mantenir la unitat, com ‘va passar a l’Ajuntament de Flix la setmana passada, al Parlament de Catalunya ahir i avui al Consell Comarcal. Una unitat que s’ha d’aprofitar per forçar la retirada de l’ERO i per bastir una economia de futur per a la nostra comarca, pensant en el present més immediat —i els efectes de l’ERO— i el futur, amb els ERO que altres empreses grans de la comarca puguin presentar, adduint pèrdues més que qüestionables.

Vot contrari als Pressupostos de 2013

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va debatre també els Pressupostos per a aquest 2013, uns pressupostos que, marcats pel context de crisi, inclouen diverses retallades. Però des del grupd’ERC es va optar per votar-hi en contra, per les retallades que inclou en alguns programes i també, en menor mesura, en els camps de benestar social i de promoció econòmica. I, per contra, el personal eventual preveu una reducció que des d’ERC es considera insuficient. Alhora, la manca de diàleg durant l’elaboració dels Pressupostos i la reducció del conveni amb el Centre d’Empreses de Flix, o la retallada del conveni amb el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre o de les minoracions amb les aportacions als municipis no PENTA de la comarca, fruit de la retallada al 50% de l’aportació de la Central Nuclear al Consell Comarcal, han estat altres elements més que han motivat el vot contrari. Tot i així, l’equip de Govern ha aprovat el Pressupost només amb els vots de CiU.