diumenge, 31 de juliol del 2016

Preguntes entrades a registre per a ser respostes per escrit

El passat 21 de juliol, ERC-AM va entrar una sèrie de preguntes a Registre per a ser respostes per escrit. Preguntes que ens van sorgir arran de diversos decrets d'alcaldia informats al Ple ordinari del 9 de juny. 

Són les següents:


1. PREGUNTA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE SOBRE LA JUBILACIÓ D'UN TREBALLADOR I EL PROVEÏMENT DE LA PLAÇA
 La podeu llegir aquí


2. PREGUNTA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE EN RELACIÓ A LA PLAÇA DE SUBSTITUCIÓ D’UNA BIBLIOTECÀRIA A LA BIBLIOTECA COMARCAL
La podeu llegir aquí

3. PREGUNTA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE EN RELACIÓ AL COMPLEMENT ADDICIONAL DE 1.558 EUROS MENSUALS PER ESPECIAL DEDICACIÓ EN HORARI NO LABORAL 
La podeu llegir aquí

Publicarem les respostes com ja vam fer amb les anteriors preguntes presentades.