diumenge, 4 de juny del 2017

Acords de la sessió plenària ordinària del 27 de febrer

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 27 de febrer de 2017 una sessió plenària ordinària. Abans d'iniciar-se la sessió, el tinent d'alcaldia Sixte Melchor (CiU) va anunciar l'absència de l'alcalde, Joan Piñol (CiU), i va informar que presidiria ell mateix la sessió.

En aquest enllaç teniu els acords publicats al web de l'Ajuntament.

En el punt 12 es va aprovar per unanimitat l'expedient per a l'enregistrament de les sessions plenàries de l'Ajuntament. La mesura es va adoptar en el marc de les accions per a la implementació de l'Administració electrònica i permetrà enregistrar en vídeo les sessions i, en un futur i si cal, fer servir els enregistrament com a acta de les sessions. La regidora Cinta Agné (ERC) va demanar que es creés al web municipal un canal per a poder ubicar els enregistraments perquè els veïns els poguessin veure i que a nivell particular es puguin fer gravacions. Sixte Melchor (CiU) va considerar que ara per ara això no és possible, ja que cal avaluar prèviament l'adequació de la proposta a la Llei de protecció de dades.

13. Es va aprovar la incoació de l'expedient de modificació del contracte amb l'empresa Sorea, concessionària del servei municipal d'aigües. Aquesta modificació preveu l'establiment de negociacions amb l'empresa per a incloure una addenda al contracte vigent, que permeti condicions més avantatjoses per a l'Ajuntament. Es pretén que l'empresa estigui obligada a incrementar les inversions de millora en les infrastructures hidràuliques, que accepti les recomanacions de les entitats municipalistes sobre pobresa energètica i de serveis bàsics, i que faci una aportació en obres per a la població. La regidora Cinta Agné (ERC) va demanar "A favor d'iniciar aquesta modificació mitjançant una addenda, que esperem comporti millores en el servei d'abastament d'aigua potable als domicilis de Móra d'Ebre i, sobretot, reverteixi en el mateix servei, fent el canvi de canonades velles (que en alguna zona encara poden ser d'uralita), com també en l'augment de la pressió en certs llocs del poble on l'aigua sembla ser que no arriba amb prou força. Sixte Melchor (CiU) va contestar que aquestes qüestions estan previstes de negociar. La regidora Dolors Gurrera (PSC) va expressar que li hagués agradat que en les negociacions s'hagués tingut en compte els grups de l'oposició. L'acord es va aprovar amb  10 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).


14. Es va aprovar la modificació del Pla integral del nucli antic. Aquesta mesura es va adoptar per a poder utilitzar una part dels recursos previstos a la Llei de barris, que finalitzarà el dia 31 de desembre de 2017, per a executar un seguit d'obres a la façana fluvial, entre les quals la cobertura de l'antiga plaça de bous. La regidora Cinta Agné (ERC) diu: Tot i que estem a favor de la millora dels talussos que tan sovint estan provocant esllavissades en tota aquella zona, hi votarem EN CONTRA (i volem que consti en acta), perquè pensem que el projecte de la plaça de braus té un nivell de risc important (Inundació, Evacuació, Esllavissaments), i una gran responsabilitat, i que l'haurà d'assumir l'Ajuntament, o sigui, el poble, i amb aquests diners de la LLEI DE BARRIS pensem que s'haurien de prioritzar actuacions d'arranjament del casc antic.
La regidora Dolors Gurrera (PSC ) va indicar que al seu grup li sembla bé la part del projecte que fa referència al passeig de l'Ebre i al reforç dels talussos, però no veia bé el cobriment de la plaça de bous pels motius ja exposats i per la proximitat de l'hospital. Sixte Melchor (CiU) va contestar dient que l'equip de govern no vol posar en risc res ni ningú, i que el projecte està avalat pels informes tècnics corresponents, que indiquen que aquesta actuació no suposa un risc addicional al de l'obertura de qualsevol local. [El GM d'ERC-AM hem fet la demanda de veure els informes tècnics de l'esmentada obra -, però encara no ens n'han concedit el permís - a 2 de juny-]  L'acord es va aprovar amb  7 vots a favor (CiU i PP) i i 5 en contra (ERC i PSC).

15. Es va aprovar la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic en l'àmbit del parc urbà de l'Aubadera. Aquesta proposta era conseqüència del punt anterior, ja que l'entorn de la plaça de bous està qualificat com a zona verda i ha de canviar de qualificació per a tirar endavant el projecte de millora de l'indret. La zona verda que es perdrà en aquesta àrea es compensarà amb increments de zona verda equivalents en altres indrets del municipi. Les intervencions dels regidors van anar en el mateix sentit que en el punt anterior. Agné diu: "Creiem que no és una prioritat cobrir la plaça de braus, per això no veiem necessària aquesta modificació de les normes subsidiàries en aquest lloc concret" . L'acord es va aprovar amb  7 vots a favor (CiU i PP) i 5 en contra (ERC i PSC).


16. Es van presentar a aprovació les mocions següents:

- Moció presentada pel grup del PSC de suport al manifest d'Unió de Pagesos per a la dignificació dels professionals del sector. La regidora Cinta Agné va proposar d'incloure un punt que la regidora Dolors Gurrera (PSC) no accepta, per la qual cosa ERC anuncia el seu vot contrari. L'acord es va aprovar amb  9 vots a favor (CiU, PSC i PP) i 3 en contra (ERC).

- Moció del grup del PSC contra les pràctiques abusives de les empreses elèctriques. Es va aprovar per unanimitat.

- Moció del grup del PSC en defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules terra aplicades per les entitats bancàries. L'acord es va aprovar, després d'eliminar dos punts de la proposta inicial, per unanimitat.

- Moció del grup d'ERC per a millorar la comunicació electrònica de l'Ajuntament amb els representants del consistori. La regidora Cinta Agné (ERC) anuncia la retirada de la moció en constatar que no seria aprovada.

- Moció del grup de CiU d'adhesió de l'Ajuntament al Pacte Nacional pel Referèndum. La regidora Dolors Gurrera (PSC) anuncia la seua abstenció perquè no es constata que el referèndum pugui celebrar-se de manera legal i acordada amb l'Estat espanyol.  L'acord es va aprovar amb 9  vots a favor (CiU i ERC), 2 abstencions (PSC) i 1 en contra (PP).

17. A causa de l'absència de l'alcalde no hi va haver informes d'Alcaldia.

18. En l'apartat de precs i preguntes es van fer les intervencions següents:

- Cinta Agné (ERC) va preguntar sobre la situació de l'obra d'arranjament de la teulada del pavelló. El regidor Julio Roca (CiU) va contestar que tan aviat com millorin les condicions climàtiques l'empresa es posarà mans a l'obra.

- Mònica Amorós (ERC) va preguntar com està el projecte de millora d'eficiència energètica compromès al ple des de l'any 2015. Sixte Melchor (CiU) va contestar que hi ha previst d'instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics i que s'estan consensuant actuacions amb la Generalitat per a la sostenibilitat i l'estalvi energètic.

- Mònica Amorós (ERC) va preguntar sobre la qüestió anterior si es durà a terme una campanya de sensibilització pública i entre els escolars del municipi. Sixte Melchor (CiU) li va respondre que el pla que s'està preparant preveu aquestes accions.

- Àlex de la Guia (ERC) va demanar que l'equip de govern compleixi amb el que preveu la normativa en matèria de lliurament d'actes de la Junta de Govern local en un termini de deu dies i va recordar que la darrera acta que van rebre els regidors va arribar un mes després de celebrar-se la sessió de la junta. Sixte Melchor (CiU) va lamentar la situació i la va atribuir a l'escassesa de recursos humans al departament de Secretaria, cosa que va raficar la secretària.

- Cinta Agné (ERC) va recordar que al final de  l'any 2015 es va presentar el projecte de nou Pla d'ordenació urbanística municipal i que es va obrir un període d'al·legacions entre el veïnat. Va preguntar per a quan es preveu l'aprovació del document. Li va respondre la secretària de l'Ajuntament explicant que s'estan tramitant les respostes a les persones que van presentar-hi al·legacions i que durant l'any en curs, previsiblement, s'estarà en condicions de presentar el document per a aprovació provisional. També va indicar que es va haver d'incorporar un informe addicional al pla urbanístic a requeriment de l'Agència catalana de l'Aigua, la qual cosa va endarrerir la tramitació.

- Dolors Gurrera (PSC) va preguntar si s'havien canviat les fustes del terra del passeig de l'Ebre que estaven en mal estat. L'equip de govern va respondre que sí.

- Sixte Melchor (CiU) va preguntar a la regidora Cinta Agné (ERC) sobre una publicació d'ERC en què qüestionava la reducció que ha experimentat el deute municipal en els darrers anys. Segons Melchor, la publicació indicava que durant els 5 darrers anys la reducció del deute municipal es limitava a 918.000 euros quan en realitat la reducció va estar de més de 3.000.000 d'euros. Aquesta intervenció va generar un intens i llarg debat entre el regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), i les regidores d'ERC Cinta Agné i Mònica Amorós. Les republicanes van indicar que havien extret les xifres del portal de transparència de l'Ajuntament (mireu aquí), a la qual cosa Melchor va replicar que en l'esmentat portal hi ha també les liquidacions dels pressupostos en què es constata que la reducció supera els tres milions d'euros [no ho hem vist enlloc, ho podeu buscar al web de transparència, ens agradaria molt trobar-ho]. El regidor d'Hisenda va repartir als grups de l'oposició un informe on s'explica l'abast de la reducció del deute municipal durant els darrers cinc anys, que avalen les xifres de l'equip de govern [un informe que no està entrat a registre i que no està ratificat per secretaria]. Les regidores d'ERC van considerar que la polèmica es devia a interpretacions diferents de les xifres que fa cada grup, cosa que va negar el regidor d'Hisenda defensant la xifra oficial de més de tres milions [que, insistim, no veiem enlloc]. Finalment, Sixte Melchor va manifestar haver-se sentit dolgut per unes manifestacions de Cinta Agné (ERC) en què acusava l'equip de govern (CiU i PP) d'apropiar-se de les idees d'ERC. Melchor va dir que això era fals, ja que en la moció d'ERC aprovada sobre l'arranjament del sostre del pavelló, l'equip de govern ja tenia mesos abans un informe dels Serveis Tècnics municipals sobre la qüestió. La regidora Agné (ERC) va replicar que els regidors d'ERC no tenien constància de l'informe esmentat per Melchor i, que en qualsevol cas, la moció reflectia la demanda que els havia arribat a través de clubs esportius que usen el pavelló habitualment donada la gravetat creixent de la situació i el fet de no sentir-se escoltats per l'equip de govern.


dimarts, 22 de novembre del 2016

Seguiment de l'aplicació de les nostres propostes als pressupostos 2016Ara fa un any presentàvem algunes propostes als pressupostos 2016 en contesta a l’oferiment de l'equip de govern municipal.  En base a una part del nostre projecte electoral, vam prioritzat les polítiques socials, la millora d’espais i equipaments públics, la participació i la transparència, vam fer arribar deu propostes de les quals en van prosperar cinc. Hi va haver bona entesa entre l'equip de govern i el grup municipal fet que va propiciar el nostre vot a favor dels pressupostos. És hora de fer balanç de les propostes acceptades i del seu grau de compliment.
Aquestes són les quatre propostes acceptades:

1. La recuperació de l'edifici municipal del barranc de les Moreres, que es destinarà finalment a Centre Obert. (notícia Diari de Tarragona) (notícia a Ribera Online)
2. Incentivar l'ús de la deixalleria municipal proporcionant beneficis als usuaris, reduint l'impost d'escombraries o vals descompte al comerç local (encara a determinar).
3. La introducció d'una bonificació en serveis municipals com l'aigua, l'IBI o el carnet de les piscines municipals, per a les famílies nombroses i monoparentals.
4. La creació d'un abonament de transport jove, que permetrà als estudiants de Móra d'Ebre fer el trajecte d'anada i tornada a l'estació de ferrocarril de Móra la Nova a un preu de 10 euros l'any.
Anem a fer repàs del compliment d'aquestes propostes.

Dijous, 17 de novembre, es va inaugurar el Centre Obert al barranc de les Moreres, ens omple d'orgull haver pogut contribuir a la millora d'un edifici municipal que no tenia cap ús i que estava pròxim a la degradació. La inversió feta (60.000€), permet tenir un edifici actiu en un barri que necessita més inversió municipal, això segur, però que ara és un espai recuperat i que té un ús.
Edifici Municipal al barranc de les Moreres rehabilitat i en funcionament on s'ubica el Centre Obert.

Pel que fa al tercer punt (incentivar l’ús de la deixalleria municipal), encara estem esperant la proposta. Suposem que és difícil d'establir un descompte, tot i què vam aportar exemples d'altres municipis. Esperem que sigui una realitat ben aviat.
Pel que fa al quart punt (bonificació en els serveis municipals a famílies nombroses i monoparentals), de fet, alguna bonificació per a famílies nombroses ja es fa, l'IBI té una rebaixa automàtica, en canvi cal demanar la rebaixa per a la bonificació de la factura de l'aigua. La petició es fa a l'Ajuntament. El cas és que, a dia d'avui, no hi ha data per a la rebaixa de l'IBI per a famílies monoparentals, i la rebaixa per a nombroses i monoparentals en la factura de l'aigua suposa (després d'haver fet els tràmits), d'una reducció propera a un euro i mig a l'any (1,68€/any), que no creiem que puguin ajudar gaire a aquestes famílies.
Pel que fa a l'abonament del transport jove a un preu de 10€/any, s'ha reconvertit en un abonament de 6€/10 viatges, que no és ben bé el mateix que l'ha proposta que ha acabat fent l'ajuntament recentment. En aquest sentit hem fet una nova proposta en els pressupostos d'enguany.

Així doncs, de les quatre propostes, una s'ha dut a terme (la recuperació de l'edifici del barranc de les moreres), dues s'han dut a terme parcialment (bonificacions a famílies monoparentals i nombroses, abonament jove per a l'autobús de transport a l'estació), i una encara no s'han dut a terme (bonificació per a incentivar l'ús de la deixalleria municipal).

dilluns, 14 de novembre del 2016

Acords de la sessió plenària ordinària del 20 d'octubre de 2016

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 20 d'octubre de 2016, una sessió plenària ordinària, en la qual es van adoptar els acords que podeu trobar en aquest enllaç. Aquí en detallem alguns punts:

1. Es va aprovar l'acta de la sessió anterior per 10 vots a favor (CiU, PSC i PP).  ERC-AM ens vam abstenir perquè ens va faltar documentació, la vam demanar en temps i forma i la vam rebre el dia 11 d'octubre.

3.Es va aprovar l'expedient de la liquidació de la Societat Esportiva Móra d'Ebre (SEME, SLU). L'Ajuntament s'ha constituït en junta general de la societat mentre duri el procés de liquidació i ha facultat el regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), per executar els acords que se'n derivin del procés. L'Ajuntament ha assumit també els actius que gestionava fins ara l'empresa municipal liquidada (piscina coberta, pavelló cobert i zona esportiva municipal) i també assumirà les funcions que prestava la SEME, SLU. Segons ha explicat l'alcalde, Joan Piñol (CiU), la liquidació d'aquesta entitat municipal s'efectua a requeriment del Ministeri d'Hisenda. Segons el regidor Melchor, és previst que l'empresa cessi tota l'activitat a 31 de desembre, si bé els proveïdors ja facturen actualment a l'Ajuntament. L'acord s'ha adoptat per 8 vost a favor (CiU i PP), 2 en contra (ERC) i 2 abstencions (PSC). Vam votar en contra perquè vam demanar l'expedient de liquidació de la SEME, i perquè volem saber si amb els deutors del bar del Poliesportiu el deute està regulat per un acord escrit o bé està en via judicial.

4. S'ha aprovat inicialment l'expedient d'adquisició directa de la paracel·la C Illa de Saurí al seu propietari actual, Joan Solé Asens. Es tracta d'un terreny de 3.718 metres quadrats que l'Ajuntament adquireix amb un finançament plurianual (4 anys), a raó de 8.597,99 euros anuals. L'acord s'ha adoptat per 8 vots a favor (CiU i PP) i 4 en contra (ERC i PSC). Vam votar en contra perquè vam fer la petició de poder consultar les escriptures o documents notarials de la compra i/o cessió d'ús de la finca abans del ple i no se'ns havia facilitat la documentació.

Cinta Agné i Àlex de la Guia, Mònica Amorós no va poder assistir al ple per estar convalescent. Foto: Ajuntament de Móra d'Ebre

 5. S'han aprovat les bases de subvencions per a la creació de nova ocupació 2016. Es tracta d'una línia d'ajuts municipals dotada amb 12.000 euros que preveu atorgar subvencions de fins a 3.000 euros per lloc de treball net creat per empreses i comerços locals durant l'any 2016. En aquest cas l'acord s'ha adoptat per unanimitat de 12 vots (CiU, ERC, PSC i PP).

6. S'ha aprovat l'expedient 1/2016 de modificació de les bases d'execució del pressupost municipal. Segons ha explicat la secretària municipal, aquesta modificació respon a la necessitat d'incorporar al document pressupostari els criteris de la Sindicatura de Comptes de Catalunya pel que fa a les previsions de recaptació d'obligacions contretes per tercers amb l'Ajuntament de difícil cobrament. S'ha aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP), 2 en contra (ERC) i 2 abstencions (PSC).

7. S'ha aprovat l'expedient 7/2016 de modificació de crèdit al pressupost municipal. En concret s'ha suplementat en 2.000 euros una partida de 12.000 euros per a l'adquisició d'un vehicle policial. També s'ha creat una partida nova per a l'adquisició i instal·lació d'aparells per a la millora de la qualitat de l'aigua potable, amb la qual cosa es dóna cabuda al pressupost a una subvenció de 3.870 euros atorgada per la Diputació. S'ha aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP), 2 en contra (ERC) i 2 abstencions (PSC). Hem votat en contra perquè no estem d'acord amb l'augment de 2000€ del pressupost del cotxe de la policia i hem demanat la consulta del contracte amb SOREA.

8. S'ha inclòs d'urgència a l'ordre del dia aquest punt per a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 8/2016 per a donar cabuda al pressupost d'ingressos una subvenció del Ministeri d'Administracions Públiques espanyol, per a les obres d'impermeabilització de la coberta de la pista poliesportiva, per un import de 18.577,81 euros.La modificació s'efectua per donar compliment a les exigències del ministeri, que condiciona l'ajut a incloure la partida al pressupost i a licitar les obres el 2016. L'obra necessita d'una inversió addicional de 19.000 euros, que assumirà l'Ajuntament amb recursos propis a l'espera de rebre un ajut l'any vinent de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat que li permetria recuperar part d'aquesta inversió. S'ha aprovat per 10 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC). Recordem que la reparació de la taulada de la pista esportiva es va plantejar arran d'una moció presentada per ERC i aprovada per unanimitat, i també va ser un punt que vam incloure per a aprovar els pressupostos de 2016.

9. Mocions. No hi ha hagut el debat de cap moció. En vam entrar tres a registre, però no van ser admeses per anar al ple.

10. En el punt d'informacions de presidència, l'alcalde, Joan Piñol (CiU), ha informat que la Junta de Govern Local ha aprovat les bases que regularan el funcionament de la borsa de treball de l'Ajuntament i la memòria per a la remodelació dels vestidors del camp de futbol, la millora dels accessos a aquesta instal·lació esportiva i la cobertura de la pista poliesportiva municipal. 

L'alcalde ha anunciat l'organització d'una jornada sobre la iniciativa de recollida de mostres d'ADN per a la identificació de desapareguts durant la Guerra Civil, que comptarà amb la presència de la directora general de Patrimoni de la Generalitat. En aquest punt, Piñol ha explicat que els hospitals de Móra d'Ebre, Amposta i Tortosa seran centres de recollida d'aquestes mostres.

També ha anunciat la inauguració del nou Centre Obert per a jóvens habilitat al barranc de les Moreres el 17 de novembre pròxim.

Joan Piñol ha explicat també que el 3 de novembre, el regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), signarà un expedient amb la Generalitat i l'Institut Català del Sòl a través del qual es compensaran els deutes que la Generalitat manté amb l'Ajuntament i els deutes que l'Ajuntament té amb Incasòl  arran de les obres dels talussos del castell i la remodelació de les piscines. A través d'aquest acord quedaran pagades totalment les obres esmentades i la Generalitat encara deurà a l'Ajuntament morenc la quantitat de 140.000 euros.

En un altre ordre de coses, l'alcalde ha quantificat en 17.268,10 euros el cost que ha assumit de moment l'Ajuntament en les obres de demolició d'urgència d'un immoble que es va ensorrar al carrer del Vall número 11.

11. En l'apartat de precs i preguntes, la portaveu d'ERC, Cinta Agné, ha demanat informació sobre l'existència de documents que acreditin els deutes que mantenen amb l'Ajuntament els antics arrendataris del bar del poliesportiu municipal, atesa la dissolució de la societat SEME, SLU. L'alcalde li ha respost que hi ha tres expedients: un que està a punt d'entrar a la via judicial, un segon que està documentat i amb el qual es van cobrant diners del deute a poc a poc, i un tercer, el més recent, que no està documentat, però que també hi ha el compromís amb els afectats d'anar pagant els deutes de mica en mica.Agné ha preguntat pels costos de 5.445 euros que ha suportat l'Ajuntament per a organitzar les Jornades Econòmiques Jurisa. L'alcalde ha respost que l'Ajuntament va decidir fer unes jornades juntament amb l'empresa Jurisa i aquest va ser el cost de l'aportació municipal.

Finalment, el regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), s'ha lamentat que ERC hagi votat en contra de les bases d'execució del pressupost, ja que és un punt instat per la Sindicatura de Comptes per garantir una previsió d'ingressos més ajustada a la realitat. La regidora Cinta Agné (ERC) li ha argumentat que era un punt que el seu grup no veia clar. Melchor també s'ha dirigit als grups d'ERC i PSC per informar-los que l'equip de govern (CiU i PP) està elaborant el pressupost i, per tant, oferia la possibilitat a l'oposició que presenti propostes quantificades per a incloure al document. L'oposició li ha agraït l'oferiment.

Finalment, l'alcalde, Joan Piñol (CiU), ha explicat que l'índex d'endeutament municipal s'ha situat al 101,3%, la qual cosa significa una important reducció en un període de cinc anys. Quan va entrar l'actual equip de govern a l'Ajuntament l'any 2011 l'endeutament estava en el 178%. La previsió és d'acabar el mandat amb un endeutament del 75%.

dijous, 22 de setembre del 2016

Respostes a les preguntes entrades per escrit el juliol de 2016

El passat 21 de juliol, ERC-AM va entrar una sèrie de preguntes per a ser respostes per escrit. Aquí teniu les respostes que ens han donat.

Pregunta entrada sobre la jubilació d'un treballador. Diu la pregunta:
Per tot l’anterior SOL·LICITEM: conèixer en quin moment es produirà la jubilació del treballador, quina plaça deixarà vacant i si aquesta mateixa és la que es cobrirà pel rellevista. Conèixer el tipus de contracte que s’oferirà al rellevista i el procediment de selecció per formalitzar el contracte de relleu.
I aquesta és la resposta:

 

Pel que fa a la plaça de substitució d'una bibliotecària a la Biblioteca Comarcal, diu:
Per tot l’anterior, SOL·LICITEM
Saber perquè no s’ha contractat una persona qualificada en comptes d’un tècnic. Saber quin ha estat el criteri de selecció de la plaça de substitució.
La resposta que ens han donat:


Diu la pregunta:
SOL·LICITEM:
Conèixer el procediment seguit per la contractació d'aquest Sr. . Així com saber quines tasques realitza fora d’horari habitual. Saber quantes hores de dedicació té al dia fora de l’horari habitual. Saber quin és el preu/hora que se li paga fora de l’horari habitual per la feina i en base a què està regulat.

I la resposta que ens han donat:diumenge, 31 de juliol del 2016

Preguntes entrades a registre per a ser respostes per escrit

El passat 21 de juliol, ERC-AM va entrar una sèrie de preguntes a Registre per a ser respostes per escrit. Preguntes que ens van sorgir arran de diversos decrets d'alcaldia informats al Ple ordinari del 9 de juny. 

Són les següents:


1. PREGUNTA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE SOBRE LA JUBILACIÓ D'UN TREBALLADOR I EL PROVEÏMENT DE LA PLAÇA
 La podeu llegir aquí


2. PREGUNTA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE EN RELACIÓ A LA PLAÇA DE SUBSTITUCIÓ D’UNA BIBLIOTECÀRIA A LA BIBLIOTECA COMARCAL
La podeu llegir aquí

3. PREGUNTA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE EN RELACIÓ AL COMPLEMENT ADDICIONAL DE 1.558 EUROS MENSUALS PER ESPECIAL DEDICACIÓ EN HORARI NO LABORAL 
La podeu llegir aquí

Publicarem les respostes com ja vam fer amb les anteriors preguntes presentades.