dimarts, 22 de novembre del 2016

Seguiment de l'aplicació de les nostres propostes als pressupostos 2016Ara fa un any presentàvem algunes propostes als pressupostos 2016 en contesta a l’oferiment de l'equip de govern municipal.  En base a una part del nostre projecte electoral, vam prioritzat les polítiques socials, la millora d’espais i equipaments públics, la participació i la transparència, vam fer arribar deu propostes de les quals en van prosperar cinc. Hi va haver bona entesa entre l'equip de govern i el grup municipal fet que va propiciar el nostre vot a favor dels pressupostos. És hora de fer balanç de les propostes acceptades i del seu grau de compliment.
Aquestes són les quatre propostes acceptades:

1. La recuperació de l'edifici municipal del barranc de les Moreres, que es destinarà finalment a Centre Obert. (notícia Diari de Tarragona) (notícia a Ribera Online)
2. Incentivar l'ús de la deixalleria municipal proporcionant beneficis als usuaris, reduint l'impost d'escombraries o vals descompte al comerç local (encara a determinar).
3. La introducció d'una bonificació en serveis municipals com l'aigua, l'IBI o el carnet de les piscines municipals, per a les famílies nombroses i monoparentals.
4. La creació d'un abonament de transport jove, que permetrà als estudiants de Móra d'Ebre fer el trajecte d'anada i tornada a l'estació de ferrocarril de Móra la Nova a un preu de 10 euros l'any.
Anem a fer repàs del compliment d'aquestes propostes.

Dijous, 17 de novembre, es va inaugurar el Centre Obert al barranc de les Moreres, ens omple d'orgull haver pogut contribuir a la millora d'un edifici municipal que no tenia cap ús i que estava pròxim a la degradació. La inversió feta (60.000€), permet tenir un edifici actiu en un barri que necessita més inversió municipal, això segur, però que ara és un espai recuperat i que té un ús.
Edifici Municipal al barranc de les Moreres rehabilitat i en funcionament on s'ubica el Centre Obert.

Pel que fa al tercer punt (incentivar l’ús de la deixalleria municipal), encara estem esperant la proposta. Suposem que és difícil d'establir un descompte, tot i què vam aportar exemples d'altres municipis. Esperem que sigui una realitat ben aviat.
Pel que fa al quart punt (bonificació en els serveis municipals a famílies nombroses i monoparentals), de fet, alguna bonificació per a famílies nombroses ja es fa, l'IBI té una rebaixa automàtica, en canvi cal demanar la rebaixa per a la bonificació de la factura de l'aigua. La petició es fa a l'Ajuntament. El cas és que, a dia d'avui, no hi ha data per a la rebaixa de l'IBI per a famílies monoparentals, i la rebaixa per a nombroses i monoparentals en la factura de l'aigua suposa (després d'haver fet els tràmits), d'una reducció propera a un euro i mig a l'any (1,68€/any), que no creiem que puguin ajudar gaire a aquestes famílies.
Pel que fa a l'abonament del transport jove a un preu de 10€/any, s'ha reconvertit en un abonament de 6€/10 viatges, que no és ben bé el mateix que l'ha proposta que ha acabat fent l'ajuntament recentment. En aquest sentit hem fet una nova proposta en els pressupostos d'enguany.

Així doncs, de les quatre propostes, una s'ha dut a terme (la recuperació de l'edifici del barranc de les moreres), dues s'han dut a terme parcialment (bonificacions a famílies monoparentals i nombroses, abonament jove per a l'autobús de transport a l'estació), i una encara no s'han dut a terme (bonificació per a incentivar l'ús de la deixalleria municipal).

dilluns, 14 de novembre del 2016

Acords de la sessió plenària ordinària del 20 d'octubre de 2016

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 20 d'octubre de 2016, una sessió plenària ordinària, en la qual es van adoptar els acords que podeu trobar en aquest enllaç. Aquí en detallem alguns punts:

1. Es va aprovar l'acta de la sessió anterior per 10 vots a favor (CiU, PSC i PP).  ERC-AM ens vam abstenir perquè ens va faltar documentació, la vam demanar en temps i forma i la vam rebre el dia 11 d'octubre.

3.Es va aprovar l'expedient de la liquidació de la Societat Esportiva Móra d'Ebre (SEME, SLU). L'Ajuntament s'ha constituït en junta general de la societat mentre duri el procés de liquidació i ha facultat el regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), per executar els acords que se'n derivin del procés. L'Ajuntament ha assumit també els actius que gestionava fins ara l'empresa municipal liquidada (piscina coberta, pavelló cobert i zona esportiva municipal) i també assumirà les funcions que prestava la SEME, SLU. Segons ha explicat l'alcalde, Joan Piñol (CiU), la liquidació d'aquesta entitat municipal s'efectua a requeriment del Ministeri d'Hisenda. Segons el regidor Melchor, és previst que l'empresa cessi tota l'activitat a 31 de desembre, si bé els proveïdors ja facturen actualment a l'Ajuntament. L'acord s'ha adoptat per 8 vost a favor (CiU i PP), 2 en contra (ERC) i 2 abstencions (PSC). Vam votar en contra perquè vam demanar l'expedient de liquidació de la SEME, i perquè volem saber si amb els deutors del bar del Poliesportiu el deute està regulat per un acord escrit o bé està en via judicial.

4. S'ha aprovat inicialment l'expedient d'adquisició directa de la paracel·la C Illa de Saurí al seu propietari actual, Joan Solé Asens. Es tracta d'un terreny de 3.718 metres quadrats que l'Ajuntament adquireix amb un finançament plurianual (4 anys), a raó de 8.597,99 euros anuals. L'acord s'ha adoptat per 8 vots a favor (CiU i PP) i 4 en contra (ERC i PSC). Vam votar en contra perquè vam fer la petició de poder consultar les escriptures o documents notarials de la compra i/o cessió d'ús de la finca abans del ple i no se'ns havia facilitat la documentació.

Cinta Agné i Àlex de la Guia, Mònica Amorós no va poder assistir al ple per estar convalescent. Foto: Ajuntament de Móra d'Ebre

 5. S'han aprovat les bases de subvencions per a la creació de nova ocupació 2016. Es tracta d'una línia d'ajuts municipals dotada amb 12.000 euros que preveu atorgar subvencions de fins a 3.000 euros per lloc de treball net creat per empreses i comerços locals durant l'any 2016. En aquest cas l'acord s'ha adoptat per unanimitat de 12 vots (CiU, ERC, PSC i PP).

6. S'ha aprovat l'expedient 1/2016 de modificació de les bases d'execució del pressupost municipal. Segons ha explicat la secretària municipal, aquesta modificació respon a la necessitat d'incorporar al document pressupostari els criteris de la Sindicatura de Comptes de Catalunya pel que fa a les previsions de recaptació d'obligacions contretes per tercers amb l'Ajuntament de difícil cobrament. S'ha aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP), 2 en contra (ERC) i 2 abstencions (PSC).

7. S'ha aprovat l'expedient 7/2016 de modificació de crèdit al pressupost municipal. En concret s'ha suplementat en 2.000 euros una partida de 12.000 euros per a l'adquisició d'un vehicle policial. També s'ha creat una partida nova per a l'adquisició i instal·lació d'aparells per a la millora de la qualitat de l'aigua potable, amb la qual cosa es dóna cabuda al pressupost a una subvenció de 3.870 euros atorgada per la Diputació. S'ha aprovat per 8 vots a favor (CiU i PP), 2 en contra (ERC) i 2 abstencions (PSC). Hem votat en contra perquè no estem d'acord amb l'augment de 2000€ del pressupost del cotxe de la policia i hem demanat la consulta del contracte amb SOREA.

8. S'ha inclòs d'urgència a l'ordre del dia aquest punt per a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 8/2016 per a donar cabuda al pressupost d'ingressos una subvenció del Ministeri d'Administracions Públiques espanyol, per a les obres d'impermeabilització de la coberta de la pista poliesportiva, per un import de 18.577,81 euros.La modificació s'efectua per donar compliment a les exigències del ministeri, que condiciona l'ajut a incloure la partida al pressupost i a licitar les obres el 2016. L'obra necessita d'una inversió addicional de 19.000 euros, que assumirà l'Ajuntament amb recursos propis a l'espera de rebre un ajut l'any vinent de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat que li permetria recuperar part d'aquesta inversió. S'ha aprovat per 10 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC). Recordem que la reparació de la taulada de la pista esportiva es va plantejar arran d'una moció presentada per ERC i aprovada per unanimitat, i també va ser un punt que vam incloure per a aprovar els pressupostos de 2016.

9. Mocions. No hi ha hagut el debat de cap moció. En vam entrar tres a registre, però no van ser admeses per anar al ple.

10. En el punt d'informacions de presidència, l'alcalde, Joan Piñol (CiU), ha informat que la Junta de Govern Local ha aprovat les bases que regularan el funcionament de la borsa de treball de l'Ajuntament i la memòria per a la remodelació dels vestidors del camp de futbol, la millora dels accessos a aquesta instal·lació esportiva i la cobertura de la pista poliesportiva municipal. 

L'alcalde ha anunciat l'organització d'una jornada sobre la iniciativa de recollida de mostres d'ADN per a la identificació de desapareguts durant la Guerra Civil, que comptarà amb la presència de la directora general de Patrimoni de la Generalitat. En aquest punt, Piñol ha explicat que els hospitals de Móra d'Ebre, Amposta i Tortosa seran centres de recollida d'aquestes mostres.

També ha anunciat la inauguració del nou Centre Obert per a jóvens habilitat al barranc de les Moreres el 17 de novembre pròxim.

Joan Piñol ha explicat també que el 3 de novembre, el regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), signarà un expedient amb la Generalitat i l'Institut Català del Sòl a través del qual es compensaran els deutes que la Generalitat manté amb l'Ajuntament i els deutes que l'Ajuntament té amb Incasòl  arran de les obres dels talussos del castell i la remodelació de les piscines. A través d'aquest acord quedaran pagades totalment les obres esmentades i la Generalitat encara deurà a l'Ajuntament morenc la quantitat de 140.000 euros.

En un altre ordre de coses, l'alcalde ha quantificat en 17.268,10 euros el cost que ha assumit de moment l'Ajuntament en les obres de demolició d'urgència d'un immoble que es va ensorrar al carrer del Vall número 11.

11. En l'apartat de precs i preguntes, la portaveu d'ERC, Cinta Agné, ha demanat informació sobre l'existència de documents que acreditin els deutes que mantenen amb l'Ajuntament els antics arrendataris del bar del poliesportiu municipal, atesa la dissolució de la societat SEME, SLU. L'alcalde li ha respost que hi ha tres expedients: un que està a punt d'entrar a la via judicial, un segon que està documentat i amb el qual es van cobrant diners del deute a poc a poc, i un tercer, el més recent, que no està documentat, però que també hi ha el compromís amb els afectats d'anar pagant els deutes de mica en mica.Agné ha preguntat pels costos de 5.445 euros que ha suportat l'Ajuntament per a organitzar les Jornades Econòmiques Jurisa. L'alcalde ha respost que l'Ajuntament va decidir fer unes jornades juntament amb l'empresa Jurisa i aquest va ser el cost de l'aportació municipal.

Finalment, el regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), s'ha lamentat que ERC hagi votat en contra de les bases d'execució del pressupost, ja que és un punt instat per la Sindicatura de Comptes per garantir una previsió d'ingressos més ajustada a la realitat. La regidora Cinta Agné (ERC) li ha argumentat que era un punt que el seu grup no veia clar. Melchor també s'ha dirigit als grups d'ERC i PSC per informar-los que l'equip de govern (CiU i PP) està elaborant el pressupost i, per tant, oferia la possibilitat a l'oposició que presenti propostes quantificades per a incloure al document. L'oposició li ha agraït l'oferiment.

Finalment, l'alcalde, Joan Piñol (CiU), ha explicat que l'índex d'endeutament municipal s'ha situat al 101,3%, la qual cosa significa una important reducció en un període de cinc anys. Quan va entrar l'actual equip de govern a l'Ajuntament l'any 2011 l'endeutament estava en el 178%. La previsió és d'acabar el mandat amb un endeutament del 75%.