diumenge, 4 de juny del 2017

Acords de la sessió plenària ordinària del 27 de febrer

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 27 de febrer de 2017 una sessió plenària ordinària. Abans d'iniciar-se la sessió, el tinent d'alcaldia Sixte Melchor (CiU) va anunciar l'absència de l'alcalde, Joan Piñol (CiU), i va informar que presidiria ell mateix la sessió.

En aquest enllaç teniu els acords publicats al web de l'Ajuntament.

En el punt 12 es va aprovar per unanimitat l'expedient per a l'enregistrament de les sessions plenàries de l'Ajuntament. La mesura es va adoptar en el marc de les accions per a la implementació de l'Administració electrònica i permetrà enregistrar en vídeo les sessions i, en un futur i si cal, fer servir els enregistrament com a acta de les sessions. La regidora Cinta Agné (ERC) va demanar que es creés al web municipal un canal per a poder ubicar els enregistraments perquè els veïns els poguessin veure i que a nivell particular es puguin fer gravacions. Sixte Melchor (CiU) va considerar que ara per ara això no és possible, ja que cal avaluar prèviament l'adequació de la proposta a la Llei de protecció de dades.

13. Es va aprovar la incoació de l'expedient de modificació del contracte amb l'empresa Sorea, concessionària del servei municipal d'aigües. Aquesta modificació preveu l'establiment de negociacions amb l'empresa per a incloure una addenda al contracte vigent, que permeti condicions més avantatjoses per a l'Ajuntament. Es pretén que l'empresa estigui obligada a incrementar les inversions de millora en les infrastructures hidràuliques, que accepti les recomanacions de les entitats municipalistes sobre pobresa energètica i de serveis bàsics, i que faci una aportació en obres per a la població. La regidora Cinta Agné (ERC) va demanar "A favor d'iniciar aquesta modificació mitjançant una addenda, que esperem comporti millores en el servei d'abastament d'aigua potable als domicilis de Móra d'Ebre i, sobretot, reverteixi en el mateix servei, fent el canvi de canonades velles (que en alguna zona encara poden ser d'uralita), com també en l'augment de la pressió en certs llocs del poble on l'aigua sembla ser que no arriba amb prou força. Sixte Melchor (CiU) va contestar que aquestes qüestions estan previstes de negociar. La regidora Dolors Gurrera (PSC) va expressar que li hagués agradat que en les negociacions s'hagués tingut en compte els grups de l'oposició. L'acord es va aprovar amb  10 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).


14. Es va aprovar la modificació del Pla integral del nucli antic. Aquesta mesura es va adoptar per a poder utilitzar una part dels recursos previstos a la Llei de barris, que finalitzarà el dia 31 de desembre de 2017, per a executar un seguit d'obres a la façana fluvial, entre les quals la cobertura de l'antiga plaça de bous. La regidora Cinta Agné (ERC) diu: Tot i que estem a favor de la millora dels talussos que tan sovint estan provocant esllavissades en tota aquella zona, hi votarem EN CONTRA (i volem que consti en acta), perquè pensem que el projecte de la plaça de braus té un nivell de risc important (Inundació, Evacuació, Esllavissaments), i una gran responsabilitat, i que l'haurà d'assumir l'Ajuntament, o sigui, el poble, i amb aquests diners de la LLEI DE BARRIS pensem que s'haurien de prioritzar actuacions d'arranjament del casc antic.
La regidora Dolors Gurrera (PSC ) va indicar que al seu grup li sembla bé la part del projecte que fa referència al passeig de l'Ebre i al reforç dels talussos, però no veia bé el cobriment de la plaça de bous pels motius ja exposats i per la proximitat de l'hospital. Sixte Melchor (CiU) va contestar dient que l'equip de govern no vol posar en risc res ni ningú, i que el projecte està avalat pels informes tècnics corresponents, que indiquen que aquesta actuació no suposa un risc addicional al de l'obertura de qualsevol local. [El GM d'ERC-AM hem fet la demanda de veure els informes tècnics de l'esmentada obra -, però encara no ens n'han concedit el permís - a 2 de juny-]  L'acord es va aprovar amb  7 vots a favor (CiU i PP) i i 5 en contra (ERC i PSC).

15. Es va aprovar la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic en l'àmbit del parc urbà de l'Aubadera. Aquesta proposta era conseqüència del punt anterior, ja que l'entorn de la plaça de bous està qualificat com a zona verda i ha de canviar de qualificació per a tirar endavant el projecte de millora de l'indret. La zona verda que es perdrà en aquesta àrea es compensarà amb increments de zona verda equivalents en altres indrets del municipi. Les intervencions dels regidors van anar en el mateix sentit que en el punt anterior. Agné diu: "Creiem que no és una prioritat cobrir la plaça de braus, per això no veiem necessària aquesta modificació de les normes subsidiàries en aquest lloc concret" . L'acord es va aprovar amb  7 vots a favor (CiU i PP) i 5 en contra (ERC i PSC).


16. Es van presentar a aprovació les mocions següents:

- Moció presentada pel grup del PSC de suport al manifest d'Unió de Pagesos per a la dignificació dels professionals del sector. La regidora Cinta Agné va proposar d'incloure un punt que la regidora Dolors Gurrera (PSC) no accepta, per la qual cosa ERC anuncia el seu vot contrari. L'acord es va aprovar amb  9 vots a favor (CiU, PSC i PP) i 3 en contra (ERC).

- Moció del grup del PSC contra les pràctiques abusives de les empreses elèctriques. Es va aprovar per unanimitat.

- Moció del grup del PSC en defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules terra aplicades per les entitats bancàries. L'acord es va aprovar, després d'eliminar dos punts de la proposta inicial, per unanimitat.

- Moció del grup d'ERC per a millorar la comunicació electrònica de l'Ajuntament amb els representants del consistori. La regidora Cinta Agné (ERC) anuncia la retirada de la moció en constatar que no seria aprovada.

- Moció del grup de CiU d'adhesió de l'Ajuntament al Pacte Nacional pel Referèndum. La regidora Dolors Gurrera (PSC) anuncia la seua abstenció perquè no es constata que el referèndum pugui celebrar-se de manera legal i acordada amb l'Estat espanyol.  L'acord es va aprovar amb 9  vots a favor (CiU i ERC), 2 abstencions (PSC) i 1 en contra (PP).

17. A causa de l'absència de l'alcalde no hi va haver informes d'Alcaldia.

18. En l'apartat de precs i preguntes es van fer les intervencions següents:

- Cinta Agné (ERC) va preguntar sobre la situació de l'obra d'arranjament de la teulada del pavelló. El regidor Julio Roca (CiU) va contestar que tan aviat com millorin les condicions climàtiques l'empresa es posarà mans a l'obra.

- Mònica Amorós (ERC) va preguntar com està el projecte de millora d'eficiència energètica compromès al ple des de l'any 2015. Sixte Melchor (CiU) va contestar que hi ha previst d'instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics i que s'estan consensuant actuacions amb la Generalitat per a la sostenibilitat i l'estalvi energètic.

- Mònica Amorós (ERC) va preguntar sobre la qüestió anterior si es durà a terme una campanya de sensibilització pública i entre els escolars del municipi. Sixte Melchor (CiU) li va respondre que el pla que s'està preparant preveu aquestes accions.

- Àlex de la Guia (ERC) va demanar que l'equip de govern compleixi amb el que preveu la normativa en matèria de lliurament d'actes de la Junta de Govern local en un termini de deu dies i va recordar que la darrera acta que van rebre els regidors va arribar un mes després de celebrar-se la sessió de la junta. Sixte Melchor (CiU) va lamentar la situació i la va atribuir a l'escassesa de recursos humans al departament de Secretaria, cosa que va raficar la secretària.

- Cinta Agné (ERC) va recordar que al final de  l'any 2015 es va presentar el projecte de nou Pla d'ordenació urbanística municipal i que es va obrir un període d'al·legacions entre el veïnat. Va preguntar per a quan es preveu l'aprovació del document. Li va respondre la secretària de l'Ajuntament explicant que s'estan tramitant les respostes a les persones que van presentar-hi al·legacions i que durant l'any en curs, previsiblement, s'estarà en condicions de presentar el document per a aprovació provisional. També va indicar que es va haver d'incorporar un informe addicional al pla urbanístic a requeriment de l'Agència catalana de l'Aigua, la qual cosa va endarrerir la tramitació.

- Dolors Gurrera (PSC) va preguntar si s'havien canviat les fustes del terra del passeig de l'Ebre que estaven en mal estat. L'equip de govern va respondre que sí.

- Sixte Melchor (CiU) va preguntar a la regidora Cinta Agné (ERC) sobre una publicació d'ERC en què qüestionava la reducció que ha experimentat el deute municipal en els darrers anys. Segons Melchor, la publicació indicava que durant els 5 darrers anys la reducció del deute municipal es limitava a 918.000 euros quan en realitat la reducció va estar de més de 3.000.000 d'euros. Aquesta intervenció va generar un intens i llarg debat entre el regidor d'Hisenda, Sixte Melchor (CiU), i les regidores d'ERC Cinta Agné i Mònica Amorós. Les republicanes van indicar que havien extret les xifres del portal de transparència de l'Ajuntament (mireu aquí), a la qual cosa Melchor va replicar que en l'esmentat portal hi ha també les liquidacions dels pressupostos en què es constata que la reducció supera els tres milions d'euros [no ho hem vist enlloc, ho podeu buscar al web de transparència, ens agradaria molt trobar-ho]. El regidor d'Hisenda va repartir als grups de l'oposició un informe on s'explica l'abast de la reducció del deute municipal durant els darrers cinc anys, que avalen les xifres de l'equip de govern [un informe que no està entrat a registre i que no està ratificat per secretaria]. Les regidores d'ERC van considerar que la polèmica es devia a interpretacions diferents de les xifres que fa cada grup, cosa que va negar el regidor d'Hisenda defensant la xifra oficial de més de tres milions [que, insistim, no veiem enlloc]. Finalment, Sixte Melchor va manifestar haver-se sentit dolgut per unes manifestacions de Cinta Agné (ERC) en què acusava l'equip de govern (CiU i PP) d'apropiar-se de les idees d'ERC. Melchor va dir que això era fals, ja que en la moció d'ERC aprovada sobre l'arranjament del sostre del pavelló, l'equip de govern ja tenia mesos abans un informe dels Serveis Tècnics municipals sobre la qüestió. La regidora Agné (ERC) va replicar que els regidors d'ERC no tenien constància de l'informe esmentat per Melchor i, que en qualsevol cas, la moció reflectia la demanda que els havia arribat a través de clubs esportius que usen el pavelló habitualment donada la gravetat creixent de la situació i el fet de no sentir-se escoltats per l'equip de govern.