divendres, 10 d’agost de 2012

Rectificació ???


A causa de les múltiples consultes formulades per la població i el revol causat entre la opinió pública, ens veiem obligats a fer el següent comunicat:

En el passat ple del dia 31 de juliol es va viure una situació si més no sorprenent, a l’hora dels precs i preguntes va ser l’alcalde  qui en va formular una, dirigida directament al regidor d’ERC Josep A. Moreno, demanant la rectificació sobre un article aparegut a l’Ideal de l’Ebre el passat 10 de juliol anomenat “Gestió en temps de crisi?” on , exercint la seva obligació com a oposició, i per tal de vetllar sobre les accions  de l’equip de govern, es criticava sobre la despesa per un reportatge fotogràfic arran de la visita del President Mas, i a la mateixa Junta de govern es denegava una subvenció de 400 € per l’APA Lluís Viñas per tal d’assistir a una competició esportiva. Amb el seu estil habitual va carregar contra el regidor acusant-lo de falsejar la informació i va demanar una rectificació pública.

Des de el Grup Municipal d’ERC  ens ratifiquem en tot  el que explica l’article, ja que és còpia literal d’un document públic oficial, que tothom pot consultar ja que està penjat al tauló d’anuncis de l’Ajuntament , si com diu l’Alcalde és mentida, potser caldria modificar o anular l’Acta (encara ho trobaríem més greu) a la fi és l’únic document informatiu que disposem per exercir la nostra tasca a l’oposició, i us garantim que l’anàlisi d’aquests documents per part nostra és exhaustiu, tot i el retard en que les rebem, i que continuarem vetllant per la bona gestió dels nostres recursos.

L’altra qüestió referida a l’anterior ple que us volem fer notar és el paper que desenvolupa el soci de govern de CiU, el regidor del PP Sr. Francisco Launes.  Arran de la pregunta formulada per Sr. Moreno sobre l’afirmació que apareix publicada a l’escrit del PP al butlletí municipal on deia que tots els grups polítics van rebre l’oferiment d’entrar al govern. Aquesta pregunta anava dirigida al regidor del PP, com us podeu imaginar, però va ser l’alcalde qui la va contestar, sense deixar parlar al regidor del PP, que encara esperem ara quina és la seva opinió al respecte, aquest és el paper que li toca fer

El regidor d’ERC va manifestar que l’oferiment no es va produir i que era una falsedat l’exposat en el butlletí, per tant pensem que els ciutadans de Móra es mereixen una explicació per part del Sr. Launes.

Grup Municipal d’ERC