dilluns, 26 d’octubre de 2015

Bateria de preguntes entrades a registe per a ser respostes per escrit

El passat 14 d'octubre, ERC-AM va entrar una bateria de preguntes a Registre per a ser respostes per escrit. Preguntes que ens han fet arribar els conciutadans. De moment, encara no hem obtingut resposta, tan aviat com la tinguem us ho farem saber.

Són les següents:

1. Pregunta per si està previst l'arranjament del Passeig de la Ràdio, donat que els veïns ens han fet arribar queixes al respecte pels elevats sots que presenta.
2. Pregunta sobre el cost que ha representat la Fira del Vi realitzada recentment a la Plaça de l'Estrella, amb els detalls corresponents.


3. Pregunta sobre si s'ha pensat algun ús a l'edifici de l'Ajuntament que hi ha al barranc de les Moreres.

4. Pregunta sobre el cost total de les Festes Majors de Móra d'Ebre 2015, amb els detalls corresponents.


5. En un ple el Sr. alcalde va explicar que els tècnics de l'Ajuntament estaven realitzant un informe sobre les terrasses dels bars de la població, es demana poder disposar d'aquest informe.
I l'última, però no per això la menys important:

6. Tenint en compte la situació econòmica desfavorable que molts conciutadans encara pateixen o poden patir, es demana si es pot destinar una partida, en el proper pressupost, per a emergència social.