divendres, 10 de juny de 2011

Traspàs de regidories

El dia 9 de juny de 2011, els regidors del Grup municipal d'ERC han realitzat el traspàs de les Regidories de Cultura, Comerç, Turisme i Educació als nous regidors que a partir del dia 11 se'n faran càrrec..

Hem volgut fer aquest traspàs amb el màxim rigor possible, durant la sessió es va comunicar els temes assolits i especialment els temes pendents o iniciats de les regidories esmentades, a fi de garantir una continuitat en el govern i traspassar el millor possible la informació,  d'aquesta manera s'eviten els temps morts i el nou equip de govern pot posar-se a treballar des del primer moment, evitant una paralització temporal de la gestió municipal.