divendres, 20 de gener de 2012

PREGUNTES A L'EQUIP DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE 1

Tal hi com es va quedar en el ple del 28/12/2001, en que es farien arribar per escrit les preguntes adreçades a l’equip de govern sobre diversos temes que preocupen a la població, i donat el poc temps que es va disposar en el darrer ple per formular-les, així com la periodicitat en que podem fer preguntes als plens (ordinaris, cada 2 mesos).

A partir de la data d'avui així ho farem, al mateix moment de presentar les preguntes al registre de l'Ajuntament, les publicarem a l'Ideal de l'Ebre i en farem el seguiment, aquesta també és la manera de que la població n'estigui informada, i podem donar resposta a les demandes dels ciutadans que ens heu fet arribar aquestes qüestions.

La primera demanda d'aquesta sèrie de preguntes és:

D’acord amb la pregunta formulada al passat ple del dia 28/12/2011 pel  Regidor d'ERC Sr. Josep A. Moreno, tal hi com ha de constar a l’acta de l’esmentat ple, a petició seva, i vista la bona predisposició del regidor d’Hisenda en proporcionar-la, us demanem ens feu arribar la documentació on es reflecteixi la situació econòmica real de l’Ajuntament a data 01/07/2011