dilluns, 7 de desembre de 2015

El ple de l'Ajuntament rebutja la rebaixa de l'IBI per a edificis eficients energèticament proposada per ERC-AM

El passat 23 de novembre es va celebrar una sessió plenària extraordinària, en la qual s'han abordat diversos punts, entre ells l'expedient d'ordenances fiscals 2016. En ser un ple extraordinari no hi va haver ni mocions ni precs i preguntes.

Per que fa al punt de les ordenances fiscals, Cinta Agné, portaveu d'ERC va anunciat el vot en contra del seu grup perquè "ens hagués agradat rebaixar l'impost de béns immobles (IBI) (tal com ha anunciat el Govern central que es pot fer a partir de l'1 de gener del 2016), en edificis eficients energèticament i per això votarem en contra, ja que es podia rebaixar fins a un 20% segons la categoria".. Cinta Agné (ERC) ha dit també que ja va plantejar la seua proposta a la Comissió Informativa corresponent.

Hem pogut comprovar que a hores d'ara no existeix cap registre d'edificis eficients, i per tant, creiem que seria bo tenir-ne un. El fet de rebaixar impostos a aquests tipus d'edificis, promouria l'estalvi energètic, a banda que els propietaris dels edificis o habitatges que desitgessin obtenir un certificat d'eficiència energètica haurien de contractar una persona especialitzada que els informaria de la qualificació obtinguda i com podrien millorar-la. Aquí en teniu més informació al web de la Generalitat.

Esperàvem que l'equip de govern s'hagués avingut a estudiar la proposta per saber si era o no viable i es podia incloure en les ordenances fiscals. Lamentem que no s'hagi tingut en compte la proposta aquesta vegada, però continuarem treballant per oferir alternatives i que siguin escoltades.