dilluns, 28 de novembre de 2011

Esquerra proposa mesures fiscals alternatives que permetrien estalviar almenys el 76% de les retallades

La portaveu Anna Simó demana gestos a CiU com la retirada de l’esmena a la totalitat a l’Impost sobre la Banca sinó ‘serà evident que han triat el PP’


El grup parlamentari d’Esquerra ha presentat aquest migdia un paquet de de mesures de fiscalitat progressiva com alternativa a les retallades anunciades pel Govern aquesta mateixa setmana. Tant la portaveu del grup d’Esquerra, Anna Simó, com el diputat Pere Aragonès, han reconegut que l’actual context és de gran dificultat a causa de la disminució dels ingressos de la Generalitat i pel dèficit fiscal crònic que pateix Catalunya, però han remarcat que‘hi ha marge de maniobra en política fiscal’; d’aquí que han donat a conèixer tres mesures d’aplicació immediata que suposaria un estalvi d’almenys del 76% sobre les retallades i taxes noves previstes per l’any 2012.


Les noves mesures de fiscalitat progressiva són un nou impost a la banca sobre dipòsits de clients de les entitats de crèdit, una nova tarifa al tram autonòmic de l’IRPF per rendes superiors als 250 mil euros i, en tercer lloc, la recuperació de l’Impost de Successions i Donacions en els termes previstos a la Llei 26/2009.

Per aquest motiu, el diputat Aragonès, que defensarà al Ple del Parlament de la setmana vinent la Proposició de Llei del Fons d’Ordenació Hipotecària i de l’Impost sobre Dipòsits de Clients de les Entitats de Crèdit, ha demanat a CiU que retiri l’esmena a la totalitat que ha presentat ‘com un gest perquè la mesura es pugui debatre i votar i per demostrar que no s’ha fet ja una tria ideològica pel PP per a l’aprovació dels pressupostos de l’any vinent’. El PP ha presentat també una esmena a la totalitat a la creació de l’impost sobre la banca que ha proposat Esquerra.

Simó també ha demanat gestos a CiU: ‘La retirada de l’esmena a la totalitat de CiU a l’Impost sobre la banca serà una gest evident que no han fet una tria pel PP en vistes als pressupostos i, si no hi ha gestos, CiU no podrà dir que Esquerra no té alternatives justes i que no s’ofereix per ajudar la gent d’aquest país’.

L’Impost sobre la banca, que ja s’aplica a França, Alemanya o el Regne Unit podria recaptar uns 592 milions d’euros. El nou tram de l’IPRF per a rendes a partir de 250 mil euros podria recaptar 65 milions més que, sumant-hi els 102 milions d’euros (dada aportada pel propi Govern i que Esquerra ha quantificat en uns 350 milions) de modificar l’Impost de Successions, donaria com resultat almenys uns ingressos de 759 milions d’euros, és a dir, un estalvi del 76% dels nous ajustos proposat pel Govern.

La pregunta que ens toca fer és: Ens escoltaran ?