dimarts, 1 de novembre de 2011

PUJADA D'IMPOSTOS

El passat dijous 27 d’octubre de 2011 se celebrà Ple extraordinari de l’ajuntament de Móra d’Ebre, el tema estrella de l'esmentat Ple, era la Primera pujada d'impostos del nou equip de govern, altrament dit Aprovació de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012.

Les ordenances fiscals són els tributs que l’ajuntament ingressa a traves dels impostos, taxes i preus públics per utilització de serveis directament dels ciutadants de Móra
Us els podem resumir en:
Impostos: Contribució, Vehicles, Obres..
Taxes: recollida escombraries, cementiri, guals, etc.
Preus públics: Fotocòpies, certificats, utilització locals, zona blava...

L’equip de govern proposà l’augment de totes les ordenances l’IPC interanual, un 3,1%.

Des del grup municipal d'ERC es va proposar la votació separada de les ordenances –com havia demanat el grup de CiU altres anys- per a poder discriminar millor les que calia augmentar i les que s’haurien de congelar, donat el moment de crisi que estem passant, mirant de no tocar els impostos bàsics ( IBI, Vehicles, escombreries, etc. ) i estudiar la possibilitat d'augmentar-ne d'altres no tant bàsics ( lloguer instal·lacions, guals, etc. ), l'equip de govern no va estimar aquesta proposta i va decidir de votar en plè totes les ordenances fiscals. Per aquest motiu vam decidir abstenir-nos.

És molt curiós, però que l'actual Alcalde, durant la campanya electoral manifestés els impostos a Móra eren extremadament elevats i, per tant, descartava augmentar-los, i que a altres municipis de la comarca eren molt més baixos, i ara sigui una prioritat aumentar-los tots en un 3'1 %.


Considerem imprescindible la informació a la població de la que s'acorda als Plens, i ho farem des de la nostra web, el poble te dret a estar informat i conèixer de primera ma el que passa al seu Ajuntament.