divendres, 11 de novembre de 2011

Nota de Premsa conjunta Escola de Música

El Grup Municipal d’ERC i el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Móra d’Ebre arran de les notícies aparegudes sobre les dificultats de finançament de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre manifestades a l’assemblea de mares i pares celebrada el passat 8 de novembre, volem

MANIFESTAR

  1. L’Ajuntament de Móra d’Ebre durant les passades dues legislatures (2003-2011) ha aportat al pressupost del Patronat de l’Escola de Música i Dansa els recursos necessaris per al seu bon funcionament. N’és una prova la intensa activitat desenvolupada al llarg d’aquests anys sense que cap eventualitat entorpís el seu normal funcionament, amb un increment de quotes als pares que mai no ha superat l’IPC corresponent. Tot hi que la situació econòmica de l’Ajuntament no era la més favorable.

  1. Si bé és cert que al pressupost de 2010 l’aportació de l’Ajuntament va ser inferior a la d’altres anys, el motiu no va ser altre que amb l’oficialització de l’Escola, la Generalitat de Catalunya va fer una aportació sensiblement superior, que va possibilitar el seu equilibri pressupostari i el seu normal funcionament sense augmentar la quota als pares i permetent la reducció de l’aportació municipal. Diners que amb caràcter retroactiu al curs 2010-2011 la Generalitat no ha aportat, d’aquí la problemàtica econòmica actual en què es veu immersa l’Escola, el total d’aquesta aportació suplementària havia de ser de 25.800 €, que finalment no han arribat, deixant-la sense fons amb el curs començat (la notificació de la retallada no va arribar amb l’antelació suficient que hagués permès fer les  previsions pressupostàries corresponents). Aquestes dades es poden contrastar al Patronat de l’Escola de Música i Dansa, i el dia de l’assemblea informativa als pares les va reconèixer la mateixa Secretària del Patronat.

  1. L’any 2010 va haver una aportació de diners suplementària per part de l’Ajuntament de cara a INVERSIONS (parquet aula, ordinadors, instal·lació elèctrica...) inversions que d’altra manera no s’haguessin pogut fer.

  1. Considerem que l’Escola de Música i Dansa és un referent més en la capitalitat de Móra d’Ebre, no en va acull alumnes de la Ribera i comarques veïnes i ha assolit durant els seus 25 anys de funcionament un prestigi reconegut arreu. Aquest nivell assolit ha estat gràcies a la implicació de pares i mares, alumnes, professorat, equip directiu i les diverses administracions que hi han col·laborat.

  1. Aquest fet és el resultat de la sensibilitat i del recolzament a les entitats culturals i educatives de la població que s’ha traduït en iniciatives tan diverses com la creació de la Fira del Llibre Ebrenc, la implantació de l’Escola Oficial d’Idiomes i la construcció del menjador escolar, la llar d’infants i l’arxiu comarcal, entre altres.

  1. Lamentem que sembla que el nou equip municipal vol justificar les retallades del govern de la Generalitat en aquests àmbits atribuint la responsabilitat a l’anterior equip de govern municipal.

Móra d’Ebre, 11 de novembre de 2011