dimarts, 8 de desembre de 2009

Esquerra demana eliminar els bitllets de 500 euros

Esquerra ha presentat una proposició no de llei al Congrés on se sol·licita reiterar la necessitat d’aplicar les mesures previstes sobre el cens de bitllets i l’obligació de les entitats bancàries de declarar les operacions superiors a 3.000 euros, en referència a empresaris i professionals, una proposta que també vol que s’estengui a empresaris i professionals. Finalment, es busca promoure que en la futura presidència europea es debati i analitzi la supressió dels bitllets de 500 euros.

El portaveu d’Esquerra al Congrés, Joan Ridao, ha explicat que els bitllets de 500 ja van rebre crítiques quan va néixer l’actual sistema monetari perquè podria convertir-se en la ‘divisa del mercat negre’i que han advertit sobre la perillositat d’un bitllets de tan elevada quantitat tant la secció de blanqueig de capitals de la Policia Judicial, com el col·lectiu de tècnics del ministeri d’hisenda (GESTHA). Va ser precisament aquest col·lectiu qui va advertir sobre el‘desmesurat acaparament de bitllet de 500 que s’havia produït en només dos anys, després de la introducció de l’euro’. També l’Oficina Nacional espanyola d’Invesstigació del Frau (ONIF) i estudis de l’Agència Tributària han mostrat els riscos associats a la demanda, tinença i utilització d’aquests bitllets.

Ridao ha recordat que ‘els Estats Units ha deixat d’emetre els bitllets de 500, 1.000, 5.000 i 10.000 dòlars, per la qual cosa actualment el bitllet de 500 euros és el de més valor en circulació’, fet que dificulta el control fiscal. És per tot això que Esquerra ha presentat una Proposició no de Llei per eliminar aquests bitllets.