divendres, 4 de desembre de 2009

L'independentisme es dispara a Catalunya


Un estudi de la UOC demostra que estaria en condicions de guanyar sobradament un referèndum · 2 de cada 3 consideren que els principis democràtics han de prevaldre davant la llei en cas de conflicte


Els ciutadans del Principat no només consideren que tenen dret a decidir el seu futur polític en un referèndum d'autodeterminació, sinó que a més a més votarien sense embuts a favor de la independència. Així ho indica un estudi de la UOC al que ha tingut accés Racó Català (i que citen diversos mitjans), on per primera vegada es mostra una majoria independentista a les respostes. A la pregunta directa de "Què faria vostè" en cas d'un referèndum d'autodeterminació, el 50.3% afirma que hi votaria a favor, el 17.8% en contra, un 24.6% s'abstindria, un 5.8% no ho sap i un 1.4% no contesta. Aquestes dades, si ho traslladem a les urnes (i descartem per tant el 24.6% abstencionista) marcarien un enorme66.8% de vots favorables i un 23.6% de vots contraris a la independència, amb 9.5% de vots indeterminats (que corresponen als que no saben o no contesten). Desgranem a continuació l'estudi, amb conclusions molt significatives.

L'estudi, que porta per nom 'Les relacions Catalunya Espanya: percepció des de Catalunya' realitzat per l'Instituto DYM per a la UOC, mostra també respostes a determinades preguntes clau, des de l'opinió dels catalans del dret a l'autodeterminació fins a la seva postura en cas de xoc d'interessos de determinades opcions.


Conflicte entre llei i democràcia

Per exemple a la pregunta de "Què creu vostè que hauria de prevaldre en cas que una decisió democràtica entrés en conflicte amb les lleis vigents", un 67% responen que haurien de prevaldre els principis democràtics, un 22% les lleis vigents, i un 10% no ho sap.


Dret a l'autodeterminació

Sobre el dret a l'autodeterminació, gairebé un 89% opinen que "en termes generals" les nacions tenen dret a decidir el seu futur polític lliurement i democràtica, mentre que un 6.5% assegura que no, i un 3.5% l'aplicaria només en alguns casos.


El "cas català"

En cas d'aplicar el dret a l'autodeterminació concretament al Principat de Catalunya, un 82.6% considera que es pot autodeterminar (sis punts i mig menys que els que estaven a favor del dret d'autodeterminació "en general"), mentre que un 14.4% considera que no (gairebé 8 punts més que els que hi estaven en contra en termes generals), i un 3% no ho sap o no contesta.


L'estudi ofereix també en aquest punt saber la resposta segons si s'està a favor de la independència catalana o no. Els que votarien a favor al referèndum consideren en un 98% que Catalunya té dret a autodeterminar-se, mentre que dels que hi votarien en contra, una majoria del 52.4% creu, igualment, que té dret a votar-ho, i un 42% d'aquests, que no el té. Dels abstencionistes en una consulta, un 72.6% considera que Catalunya es pot autodeterminar, i un 22.4% que no.

Incidint encara en un referèndum a Catalunya, a la pregunta de qui hauria de poder participar-hi, un 40.6% creu que tots els que hi tinguin residència legal, un 32.2% creu que tots els inscrits al cens electoral, un 14.6% tots els catalans nascuts a Catalunya i un 10.3% gent de tot l'Estat espanyol.


Ja hem citat igualment les dades globals d'un eventual referèndum, 50.3% favorable, 17.8 en contra i una abstenció que voreja el 25% amb un 7% i escaig que no ho sap o no respon, que donarien una victòria al sí per gairebé 40 punts de diferència (66.8% contra 23.6%, amb gairebé un 10% de vots indeterminats). Per vegueries, les més independentistes són la de Girona i la de Comarques centrals, seguides de molt a prop per la de les Terres de l'Ebre, a més distància la de Ponent Alt Pirineu i Aran i, finalment, Camp de Tarragona i Àmbit Metropolità serien les que menys ho serien, tot i que l'independentisme guanya sobradament a totes elles (vegeu-ho a la pàgina 11 de l'estudi).

Les dades de vot en un referèndum segons l'origen dels enquestats, mostren que l'independentisme és majoritari en els nats a Catalunya (un 57.1% contra un 14.9% amb un 21.1% d'abstenció), i més baix als nascuts a la resta de l'Estat espanyol, tot i que també majoritari (32.6% favorable, 26.2% en contra i 31.1% abstenció). En canvi els nats a la resta d'Europa són molt més favorables que els espanyols a la independència (44.8% a favor, 25.4% en contra i 24.3% indecís) i els nats a la resta del Món encara més (53.3% a favor, només un 11.8% -menys que els catalans!- en contra i un 30.7%).


Arguments que expliquen el vot

Un punt interessant que inclou l'estudi són els motius que els entrevistats donen per votar a favor o en contra al referèndum (es podien escollir diverses respostes). Dels que hi votarien a favor, un 65.7% ho faria perquè seria una via pacífica i democràtica per aconseguir-ho, un 62.3% per motius econòmics, un 58.6% per sentiment o convicció, un 56.4% per motius lingüístics i culturals, i gairebé un 30% per cansament d'Espanya.

Dels que hi votarien en contra, un clar i majoritari 60.8% diu que ho faria per sentiment o convicció, mentre que tots els altres arguments no arriben ni al 30%. Per un 29.3% seria inviable econòmicament, gairebé un 26% considera que les lleis no ho contemplen, i un 25.7% tindria por d'un conflicte.

Dels que s'abstindrien, un 38.4% diu que ho faria perquè no els pertoca a ells decidir-ho, un 29.2% per sentiment o convicció, un 25.7% per por a un conflicte, un 20.6% perquè la llei no ho contempla i un 18.5% perquè seria inviable econòmicament.


Conseqüències de la independència

En cas del triomf del sí i l'assoliment de la independència plena de Catalunya, un 64.6% creu que la situació de la llengua i cultura catalanes milloraria, mentre que només un 3.8% creu que empitjoraria, i un 29% creu que quedaria igual.

El benestar dels catalans milloraria, segons un 54.7% dels enquestats, mentre que empitjoraria per un 9.7%, i es quedaria igual per un 27.6%.


Percepció de les relacions amb Espanya en cas d'independència

Dels que hi votarien a favor, un 81.3% creu que les relacions serien bones, i menys d'un 17% creu que hi estan majoritàriament en contra. Dels que hi votarien en contra, un 37.8% creu que la relació seria bona, però un 60% creu que no ho seria. Dels abstencionistes un 58.4% creu que ho serien, mentre que un 37.8% no ho creu.


Catalunya independent a la Unió Europea

A la pregunta d' "Estaria a favor que Catalunya formés part de la UE com qualsevol altre estat membre", un 63.6% hi estaria a favor, un 17.6% en contar i un 17.1% hi és indiferent. A més a més un 71.1% creu que una Catalunya independent dins la UE defensaria millor els interessos dels catalans que la situació actual, mentre que només un 20.8% creu que no, amb un 8.1% que no ho sap.


Percepció de la voluntat majoritària d'independència

Un 43.4% dels enquestats creu que l'independentisme és majoritari, mentre que un 34.4% creu que no, i un 13.4% creuen que hi ha un empat entre totes dues opcions. Per sectors, dels que hi votarien a favor un 57.2% creuen que l'independentisme és majoritari i un 22.2% que no, amb un 13.4% d'empat. Dels que hi votarien en contra, un 17% creuen que malgrat això l'independentisme és majoritari, un 63.5% no ho creuen, i un 10.7% creuen que hi ha empat. Dels abstencionistes, un 38.2% creuen que l'independentisme guanya, un 38.7% que no, i un 13% que empaten les dues opcions.


Assoliment i termini de la independència

Un 58.1% creuen que, malgrat tot plegat, Catalunya no serà mai independent, mentre que un 31.1% sí que ho creuen, i un 10.7% no ho saben. En cas que Catalunya fos independent, un 41.9% creuen que arribaria "a llarg termini", un 41.8% que arribaria els propers 20 anys, i un 12.1% en els propers 5 anys.


L'estudi es va fer durant unes setmanes, just després de la consulta d'Arenys de Munt.