dimarts, 2 de febrer del 2010

El cementiri nuclear, amb regal de propina

La instal·lació d'un cementiri nuclear a Ascó podria ser un 'regal' enverinat. Malgrat l'entusiasme amb el qual els regidors de la vila van aprovar la candidatura, seduïts pels milions d'euros i els llocs de treball promesos a l'Ajuntament, el magatzem de residus nuclears podria anar acompanyat d'un reactor nuclear molt més perillós que les dues centrals actuals.

Fins ara tots els plecs de condicions per optar a acollir el cementiri parlen d'un 'centre d'investigació' que hauria de portar científics i llocs de treball al poble, però enlloc es concreta en què consistirà exactament aquest laboratori. Segons la revista Interviú, aquest centre d'investigació acolliria un nou reactor nuclear experimental, amb el qual es buscaria reduir els anys de vida d'alguns elements radioactius, com el plutoni. La transformació, anomenada 'transmutació', que investigaria l'empresa pública Enresa a la seu del cementiri nuclear es realitzaria bombardejant els residus radioactius amb partícules subatòmiques per tal de transformar-los en elements menys contaminants.

Segons Carlos Bravo, el responsable d'Energia de Greenpeace a l'Estat, el reactor nuclear del centre d'investigació del magatzem aniria acompanyat d'uns riscos 'majors que els d'una central nuclear'. D'aquesta manera la perillositat del cementiri nuclear es multiplicaria, ja que un incendi al reactor acabaria afectant el cementiri nuclear i els residus que contindrà. Per Bravo, el projecte del magatzem temporal centralitzat implicarà que l'espanyol sigui 'el primer Estat del món en tenir un cementiri nuclear amb un reactor nuclear al costat'.

L'especialista en energia de Greenpeace ha denunciat aquesta ocultació d'informació per part del govern espanyol, i ha assegurat que els tècnics de l'empresa pública Enresa menteixen en assegurar als diversos pobles que el centre tecnològic associat seria una espècie de viver d'empreses on s'hi faria recerca de radioteràpia.

DIRECTE.CAT