dilluns, 5 de març del 2012

Retallem el plens

Aquesta frase deu ser la que pensa l’equip de govern de la nostra població, ja que fa més de 2 mesos que no se’n convoca cap i pel que es veu no n’hi ha cap intenció.

L’equip de govern està incomplint l’acord del ple extraordinari de 5 de juliol de 2011, on s’estableix que els Plens ordinaris es celebraran amb caràcter bimestral els mesos senars, i a pregunta del Regidor Josep A. Moreno, es faran la segona quinzena del mes que correspongui.

Doncs el darrer ple es va celebrar el dia 28 de desembre de 2011 (extraordinari), o sigui que portem mes de tres mesos sense que es faci un ple ordinari, des del Grup municipal d’ERC pensem que és imprescindible la celebració periòdica de plens, a fi de tenir informada a la població, als grups de l’oposició, i molt especialment el poder formular preguntes a l’equip de govern.

Un altre dret que s’està incomplint és el de donar sortida a una sèrie de mocions que hem presentat ( destaquem la de la demanda de construcció o reforma de l'escola pública Lluís Viñas) que porten més 2 mesos encallades i sense que se’ls hi doni una sortida, de manera positiva ( cosa que ens alegra que s’acceptin les nostres propostes ) o desestimant-les ( cosa que farà que l’equip de govern hagi de donar explicacions del perquè no s’accepta una cosa que en principi és bona pel nostre poble ).

Pel bon joc democràtic demanem que es compleixi l’acord de ple, respecte a la celebració dels plens ordinaris a la nostra població

Grup Municipal ERC