dilluns, 16 de març de 2009

Esquerra es referma en la seva oposició a la construcció del magatzem centralitzat de residus nuclears a Catalunya

La diputada Marta Cid exigeix una rectificació al Delegat del Govern a Tarragona sobre les declaracions favorables a la instal·lació del magatzem centralitzat de residus nuclears a Catalunya 

Esquerra lamenta les desafortunades declaracions del Delegat del Govern a Tarragona favorables a la possibilitat que el magatzem centralitzat espanyol de residus nuclears s’ubiqui a les comarques del sud del Principat. 

Esquerra vol recordar al Sr. Sabaté el missatge unànime del territori en sentit contrari a la construcció d’aquesta instal·lació a les comarques del sud del Principat, a més de la decisió del Parlament de Catalunya contrària a la instal·lació d’aquest magatzem en territori català. 

La diputada Marta Cid considera llastimós que el Delegat del Govern a Tarragona relegui el desenvolupament socioeconòmic de les comarques del sud del Principat a la dependència d’una agònica indústria nuclear, sense importar-li el risc potencial i la hipoteca territorial que això representa. “Si l’únic futur que el Sr. Sabaté veu per a les comarques de Tarragona i de l’Ebre és aquest, demostra molt poca ambició i molt poca confiança en el territori i en la seva gent -ha dit la diputada- quan el que cal és trencar aquest monocultiu i apostar per la diversificació econòmica que permeti situar aquestes comarques en el segle XXI amb garanties de futur”. 

Esquerra mostra la seva oposició a la construcció d’aquest magatzem centralitzat de residus nuclears, que obriria la porta a l’allargament de la vida útil de les envellides centrals de l’Estat espanyol i referma el seu compromís en treballar per una apagada nuclear racional i esglaonada, mentre aposta per una reconversió econòmica profunda en aquestes comarques que permeti un sòlid desenvolupament sense les hipoteques nuclears. 

És per tot això que Esquerra insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a assumir sense ambigüitats el mandat del Parlament de Catalunya en aquest sentit.