dissabte, 21 de març de 2009

Iniciatives amb bon gust


L’any 2008, el DIUE (Departament d’Innovació, Universitats i Empresa) va posar en marxa el programa PROFIT, amb la intenció de millorar la formació en llengua catalana dels treballadors nouvinguts del gremi de la restauració. El projecte comptava amb una vuitantena de cursos de vint hores setmanals que s’impartien en el mateix lloc de treball dels alumnes, arreu del Principat.

L’objectiu era proporcionar el vocabulari i les estructures lingüístiques necessàries perquè quasi set-centes persones (que, en general, tenien un domini mínim de la llengua catalana) assolissin els recursos necessaris per usar el català en el seu lloc de treball.

La major part de l’alumnat dels cursos provenia de l’Estat espanyol i de l’Amèrica llatina i la valoració global del projecte ha estat molt positiva i ha comptat amb un ínfim nivell d’abandonament en comparació amb les xifres de participació. Per aquest motiu, es preveu ampliar-ne l’aplicació de cara al 2009, tot ampliant l’horitzó de destinataris incloent-hi sectors com l’hosteleria, els flequers, o els pastissers.

Iniciatives com aquesta mostren la necessitat de sensibilitzar molts dels nouvinguts que sovint es limiten a utilitzar la llengua espanyola en el seu lloc de treball pel desconeixement de la importància social de la llengua catalana.

Aprendre la llengua del país d’acollida augmenta la seva implicació en la societat en què viuen, i ser destinataris de propostes com aquesta fa que se sentin més valorats. I encara més si les facilitats són tantes: cursos en el lloc de treball i materials útils i pràctics per sentir-se més integrats en l’ofici.

En definitiva, cal reconèixer la feina de la Generalitat (i, evidentment, la dels consorcis i la dels ajuntaments) en la normalització de la llengua. I, mentre fem una valoració optimista d'aquest pas endavant, hem de continuar fent tots els esforços necessaris perquè la formació dels ciutadans que arriben a casa nostra vagi en augment.

Article escrit per Oriol Junqueras i Montserrat Domingo