dimarts, 24 de març de 2009

Una persona com cal !!!!

Escolteu les declaracions d'una monja dominica Sor Lucia Caram, premi memorial Joan XXIII per la pau. Catalanista fins la mèdula que predica amb l'exemple. Tot això al programa del Sr. Cuní ( com tots sabeu anti ERC total, amb la seva amigueta la Rahola ).