dimecres, 15 de juliol de 2009

Les xifres de l'acord

A les eleccions al Congrés de març de 2008, Esquerra es va fixar com a objectiu la reducció d’una tercera part del dèficit fiscal. El dèficit fiscal català calculat per l’Estat espanyol el 2005 varia entre el 8,7% i el 6,4% del PIB de Catalunya, de manera que oscil·laria entre els 17.759 i els 13.064 milions d’euros, quedant en una xifra mitjana de 15.411 milions.
Si es calcula sobre aquests 15.411 milions d’euros, un terç del dèficit fiscal correspon a 5.137 milions.La setmana passada, Joan Puigcercós va donar a conèixer la xifra de 3.800 milions d’euros com el mínim que caldria assolir en el nou model de finançament. A aquests 3.800 milions —que són els que han d’arribar via transferència de l’Estat— cal sumar allò que preveu la Disposició Addicional tercera de l’Estatut per al 2009, en concepte de pacte de les infraestructures. Això ha de representar 1.200 milions d’euros anuals. Per tant, la suma d’aquestes dues xifres resulta en els 5.000 milions d’euros fixats.El compromís d’Esquerra era reduir aquesta legislatura 1/3 del dèficit fiscal. Aquesta ha estat la línia d’actuació d’Esquerra, sense focs d’artifici, ni xifres interessades o oscil·lants en funció de la conjuntura política i interessos més o menys inconfessables.