dilluns, 11 de maig de 2009

La nuclear d'Ascó rep la sanció més gran de la història per les fuites del 2008

El Ministeri d'Indústria espanyol ha multat amb 15,4 MEUR la central nuclear d'Ascó per les fuites de la central nuclear l'abril del 2008. La xifra surt de sumar les sancions per quatre infraccions greus notificades l'abril del 2008. La d'aquest dilluns és sanció és la més alta de la història en una central nuclear. El Ministeri sanciona amb 7,5 MEUR per una emissió radioactiva per sobre del límit; amb 3 MEUR per no establir controls al personal una vegada descoberta la contaminació i no delimitar les zones de lliure accés; per no haver notificat la presència de partícules des del 14 de març al 4 d'abril del 2008, també amb 3 MEUR; i per no deixar constància de la presència de les partícules en zones de lliure accés, amb 1,8 MEUR. La sanció és lleugerament inferior a la proposada pel Consell de Seguretat Nuclear, que podia arribar als 22 MEUR. 

ee

A més, el Ministeri també sanciona la central per dues infraccions lleus en rlació al mateix incident: 15.000 euros, per no informar com a succés notificable notificable davant la demanda d'actuació dels monitors de l'edifici de combustible de la central nuclear el 26 de novembre del 2007, quan es va portar a terme la maniobra d'abocament del contingut de l'aspiradora en la piscina de combustible; i 75.000 euros per no adoptar les mesures necessàries per a minimitzar la probabilitat d'exposicions potencials, al permetre la sortida d'un camió de ferralla que contenia partícules radioactives.

El passat mes d'agost, el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, va anunciar que el govern espanyol actuaria amb 'contundència' després de conèixer el contingut de l'expedient del Consell de Seguretat Nuclear. Sebastián va dir que les centrals nuclears 'han de ser segures i això comporta que no hi hagi manipulacions i ocultacions'.

La fuita de les partícules radioactives, que va tenir lloc al novembre del 2007 però no va ser notificada fins a l'abril del 2008, va coincidir en el temps amb la visita d'un grup d'escolars dels Maristes de Girona, qui dies després, el 22 d'abril, es van haver de sotmetre a diverses proves per descartar qualsevol tipus d'afectació. També van visitar la central uns 200 alumnes d'altres escoles, entre elles d'Hospitalet de l'Infant o Torroella de Montgrí, que també van haver de passar les proves.

L'expedient que ha acabat amb la multa multimilionària, la més alta de la història, per als gestors de la central nuclear d'Ascó es va iniciar el passat 12 de setembre a proposta del Consell de Seguretat Nuclear. El Ministeri ha dividit la quantia a pagar en sis faltes, de les quatre són greus. La més greu, de 7,5 MEUR, ha estat per la superació del límit anual de dosi per membres del públic a l'interior de la central. La central haurà de pagar 3 MEUR més per no establir el control de contaminació externa del personal un cop descoberta la contaminació i no 'classificar, senyalitzar i delimitar radiològicament' les zones de lliures accés a la central. Per la mateixa quantitat, el govern espanyol sanciona Ascó per l'incompliment de la Instrucció IS-10, per no haver notificat la presència de partícules des del 14 de març al 4 d'abril, data en què es va notificar el succés, i de la Instrucció IS-14, per no haver facilitat tota la informació i la proporcionada considerada com a 'no veraç' en una inspecció.

L'última sanció considerada greu, penada amb 1,8 MEUR, és per l'incompliment del Manual de Protecció Radiològica, en no deixar constància en els registres de vigilància de la contaminació en zones de lliure accés.

Dues sancions lleus

Així mateix, s'ha sancionat amb 15.000 euros com a falta lleu els gestors d'Ascó per no haver emès el corresponent informe de succés notificable davant la demanda d'actuació dels monitors de l'edifici de combustible de la central nuclear el 26 de novembre del 2007, quan es va portar a terme la maniobra d'abocament del contingut de l'aspiradora en la piscina de combustible.

Per últim, també s'ha sancionat la central per no adoptar les mesures necessàries per a minimitzar la probabilitat d'exposicions potencials, al permetre la sortida d'un camió de ferralla que contenia partícules radioactives, que es considera infracció lleu, en grau mig.

ww
www.directe.cat