dimarts, 23 de juny de 2009

'Ha arribat l’hora que el català sigui també la llengua de la Justícia'

Bernat Joan, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha presentat a Tarragona, a la seu del Col·legi d’Advocats de la ciutat, el Pla de Treball 2009-2010, fruit d’un acord marc entre la Generalitat de Catalunya i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. Segons Joan, “l’acord constitueix un avanç clar en el procés de normalització de la llengua catalana dins una administració fins ara molt desatesa: l’administració de Justícia”. Per a Joan, “és paradoxal que l’administració que ha de garantir els drets de la gent –i, per tant, també els drets lingüístics– tingui considerables mancances pel que fa a la implementació de l’ús del català”. El secretari de Política Lingüística considera que “els problemes que existeixen s’han d’abordar amb realisme, buscant el màxim de sinergies i acords per implicar tothom en la mateixa direcció”. En aquest sentit, Joan creu que “hem trobat una bona predisposició entre els col·legis d’advocats i tots plegats ens hem decidit a anar per feina: avui hi ha més de sis-cents advocats inscrits en la formació derivada de l’acord entre la Generalitat i els col·legis d’advocats”.

Joan considera que “l’acord ha de donar els seus fruits i, per tant, canviarà molt substancialment la fisonomia lingüística de l’administració de Justícia a Catalunya: ha arribat l’hora que el català sigui també la llengua de la Justícia”. Finalment, el secretari de Política Lingüística ha tingut paraules d’agraïment per al degà del Col·legi d’Advocats de Tarragona, Antonio Salas de Córdoba, per al degà del Col·legi d’Advocats de Reus, Pere Lluís Huguet i Tous i per al president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, Josep Canício i Querol, presents a l’acte.